Rimlighetskontroll (Plausibility check)

Gäller för: iChemistry

Finns att hitta: Meny > Överblick > Dokument med laguppfyllnads-anmärkningar


Rimlighetskontroll

I iChemistry är definitionen för rimlighetskontroll att SDB-avdelningen utför en utökad kontroll av SDB genom att kontrollera om bladet innehåller eventuella fel och belyser dem med kommentarer vad som saknas på ett SDB enligt viss lagstiftning 

(REACH / CLP, GHS). Dessa kommentarer kommer vara synliga i Överblicken.


Varför rimlighetskontroll?

Över 50% av säkerhetsdatabladen (SDB) idag kan innehålla fel eller sakna information. Säkerhetsdatablad (SDB) är ett dokument som krävs juridiskt för de flesta kemikalier. Enligt REACH sektion II måste ett säkerhetsdatablad innehålla viss information och det företag som ansvarar för informationen i SDB är tillverkaren eller annat företag som ansvarar för distributionen av kemikalien.


Vid en rimlighetskontroll kontrolleras det så SDB möter kraven för både REACH/CLP och GHS beroende region och förordning som gäller för den marknad där företag eller avdelning finns.


Vad kontrollerar vi?
CLP
1. Om språket är homogent

2. Om avsnitt och underavsnitt är korrekta

3. Om piktogrammen matchar klassificeringen

4. Om REACH registrering nr i avsnitt 1 saknas


GHS
1.  Om språket är homogent

2. Om avsnitt och underavsnitt är korrekta

3. Om piktogrammen matchar klassificeringen


Marknader inom EU kommer kontrolleras enligt REACH / CLP-lagstiftning.

Marknader utanför EU kommer kontrolleras enligt GHS (US OSHA GHS)

Det finns även möjlighet att få en översikt med kontroll på både REACH / CLP och GHS.


REACH/CLP

GHS (OSHA)

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.