Rimlighetskontroll (Plausibility check)

Navigera till:
Överblick


Observera att detta är en tilläggsfunktion.


Rimlighetskontroll

Om ni har funktionen rimlighetskontroll innebär det att vårt SDB-team utför en utökad kontroll av era SDB:n, genom att leta efter eventuella fel, och sedan lägga in kommentarer för produkter kring vad som saknas enligt aktuell lagstiftning (REACH/CLP och/eller GHS). Dessa kommentarer visas sedan i överblicken. 


Varför göra rimlighetskontroll?

Över 50 % av säkerhetsdatabladen som vi får in av utgivarna (leverantörerna) har någon form av felaktighet, eller saknas information, när de granskas enligt kraven som ställs av REACH/CLP och/eller GHS.


I en rimlighetskontroll kontrolleras det så att säkerhetsdatabladen uppfyller kraven i både REACH/CLP eller GHS (beroende på vilken marknad du verkar på).


För EU: REACH/CLP

Utanför EU: GHS

USA: OSHA GHS

Det är också möjligt att göra en rimlighetskontroll för både REACH/CLP och GHS.


Vad kontrollerar vi?

CLP

1. Om språket är homogent

2. Om rubriker och underrubriker är korrekta

3. Om piktogrammen stämmer överens med klassificeringarna

4. Om REACH-registreringsnummer i avsnitt 1 saknas


GHS

1. Om språket är homogent

2. Om rubriker är korrekta

3. Om piktogrammen stämmer överens med klassificeringarnaREACH / CLP
GHS (OSHA)


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.