Matforedling

Navigere til:
Innstillinger > Generelt > Avdelingsinfo
Rapporter > Produkt > Matforedling
Velg et produkt > iSafe > Rediger

Vær oppmerksom på at dette er en tilleggsfunksjon.Matforedling er en funksjon som kan være nyttig ved håndtering av kjemiske produkter i samme sammenheng som mat eller matrelaterte varer. Dette kan være f.eks smøremidler i utstyr til belegg i emballasje. Du kan merke en avdeling som "Matvareavdeling" og produkter med matvarekategorier. Brukeren spesifiserer deretter type kontakt og bruksområde. (Denne modulen hjelper bedrifter som har som mål å oppnå ISO 22000-krav).


For å merke en avdeling som "Matkarakteravdeling", klikk på avdelingsmennene og gå til Innstillinger > Avdelingsinfo. Hva som skjer når du velger å krysse av for "Matkvalitetsavdeling" og Lagre er følgende:


  • Avdelingen vil da vises med ikonet med glass og gaffel i avdelingstreet.

  • En ekstra obligatorisk oppgave i risikovurdering av næringsmiddelforedling skal gjennomføres for risikovurderinger i denne avdelingen.
  • Sikkerhetsarket får en ny seksjon med tilleggsinformasjon om "Matbehandling"
Legg til symboler og informasjon om produkter

Produktene kan nå merkes med matforedlingssymboler. Gå til iSafe > Rediger for et produkt, for å legge til et symbol.


Under grunnleggende produktinformasjon er det nå mulig å kategorisere deres produkt etter NFS standard.

Disse kategoriene vil være synlige i iSafe med symboler og kategoriinformasjon.Basert på dine valgte kategorier vil ikoner vises under Egenskaper i iSafe:Risikovurdering med matvaresikkerhet

Når avdelingen er klassifisert som "Food grade avdeling", vil det være en ekstra obligatorisk oppgave i risikovurderingen. Se siste trinn i risikovurderingen.
Aktivitetssikkerhetsblad

Når risikovurderingen er signert vil aktivitetssikkerhetsarket vise en ny seksjon med kategoriinformasjon.Rapport - Produkter - Matbehandling
Kilde: https://info.nsf.org/USDA/categories.html, https://www.iso.org/iso-22000-food-safety-management.html

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.