Ansökan flex tillval

Navigera till:
Ansökan eller Verktyg > Ansökningar


TABLE OF CONTENTS


Tillvalen för ansökan

Avsnitt (för att ex. separera frågor)

 • Ange namn på avsnitt i ansökan

  

Textruta (Fritext)

 • Rubrik för textrutan kan anpassas
 • Text inuti fält kan ändras
 • Välj om det ska vara obligatorisk att fylla i

A picture containing background pattern

Description automatically generated

Kryssrutor

 • Ange vad respective kryssruta ska heta
 • Kan sättas som obligatorisk

Radioknappar

 • Rubrik för radioknappar kan ändras
 • Ange vad respective radioknapp ska heta
 • Kan sättas som obligatorisk

Background pattern

Description automatically generated with low confidence

 

Rullgardingsmeny

 • Rubrik för rullgardingsmeny kan ändras
 • Ange vad som ska synas i rullgardin som val
 • Kan sättas som obligatorisk

A picture containing graphical user interface

Description automatically generated

Textfält

 • Rubrik för textfält kan ändras
 • Text inuti fält kan ändras
 • Kan sättas som obligatorisk 

Graphical user interface, application

Description automatically generated with medium confidence


Datumväljare

 • Rubrik kan ändras
 • Kan sättas som obligatorisk


Informationsruta

 • Lägg till information som man önskar att ansökaren ska dels tänka på eller få information om.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

Produkttyp

 • Välj från befintliga produkttyper
 • Rubrik kan justeras
 • Kan bli obligatorisk för ansökaren att fylla i

A picture containing table

Description automatically generated

 

Ersätt produkt

 • Välj från produkter från befintlig inventering
 • Rubrik kan justeras
 • Kan bli obligatorisk för ansökaren att fylla i

A picture containing background pattern

Description automatically generated

 

Bifoga dokument

 • Rubrik kan justeras till ex. ”Bifoga eSDS”
 • Kan bli obligatorisk för ansökaren att fylla i om produkt inte har hämtats från databasen
 • Kan läggas till fler gånger om man vill få in flera olika typer av dokument

Graphical user interface, application, background pattern

Description automatically generated with medium confidence


Trafikljus i ansökan

Trafikljus är en tilläggs funktion man kan köpa till sitt iChemistry. Produkter med en viss klassning får då en tilldelad färg som ska representera vad man bör ta i beakting:

 • Rött ljus är t.ex. dödliga, extremt frätande, CMR etc.
 • Gult ljus är giftigt, misstänkt för CMR, miljöfarligt mm. 
 • Om kriterierna för rött eller gult inte uppfylls får produkterna grönt ljus.

Background pattern

Description automatically generated with low confidence         

 

Restriktions- och förbudslistor

 • Rubrik kan redigeras
 • När ansökaren har hämtat produkt från databasen kommer man se om produkten matchar mot någon lista.

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

Övriga inställningar för fält i ansökan

Man kan ange storlek på alla komponenter i ansökan för att de ska få plats brevid varandra.

 • Välj hur stor tillvalskomponenten ska vara i ansökan:

1/6 ruta av ansökan

1/3 ruta av ansökan

1/2 ruta av ansökan

2/3 ruta av ansökan

5/6 ruta av ansökan

1/1 ruta av ansökan

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 


Tillvalen för granskningen

Flikar

 • Ange namn på flikar i granskningen

 

Avsnitt (för att ex. separera frågor)

 • Ange namn på avsnitt i ansökan

Text

Description automatically generated with low confidence

 

Textruta eller > Återanvänd textruta från ansökan

 • Rubrik för textrutan kan ändras
 • Text inuti fält kan ändras
 • Kan sättas som obligatorisk
 • Visa denna information på produktens iSafe

A picture containing background pattern

Description automatically generated


 

 

Kryssrutor eller > Återanvänd kryssrutor från ansökan

 • Ange vad respective kryssruta ska heta
 • Kan sättas som obligatorisk
 • Visa denna information på produktens iSafe

 


Radioknappar eller > Återanvänd radioknapparna från ansökan

 • Ange vad respective radioknappar ska heta
 • Kan sättas som obligatorisk
 • Visa denna information på produktens iSafe

Background pattern

Description automatically generated with low confidence

 

Rullgardingsmeny eller > Återanvänd rullgardinsmeny från ansökan

 • Rubrik för rullgardingsmeny kan ändras
 • Ange vad som ska synas i rullgardin som val
 • Kan sättas som obligatorisk
 • Visa information på produktens iSafe

A picture containing graphical user interface

Description automatically generated

 

Textfält eller > Återanvänd textfältet från ansökan

 • Rubrik för textfält kan ändras
 • Text inuti fält kan ändras
 • Kan sättas som obligatorisk
 • Visa information på produktens iSafe

Graphical user interface, application

Description automatically generated with medium confidence

 

Datumväljare eller > Återanvänd datumväljaren från ansökan

 • Rubrik kan ändras
 • Kan sättas som obligatorisk
 • Visa datum på produktens iSafe

Informationsruta eller > Återanvänd informationsrutan från ansökan

 • Lägg till information som man önskar att ansökaren ska dels tänka på eller få information om.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

 

Trafikljus i granskningen

Trafikljus är en tilläggs funktion man kan köpa till sitt iChemistry. Produkter med en viss klassning får då en tilldelad färg som ska representera vad man bör ta i beakting:

 • Rött ljus är t.ex. dödliga, extremt frätande, CMR etc.
 • Gult ljus är giftigt, misstänkt för CMR, miljöfarligt mm. 
 • Om kriterierna för rött eller gult inte uppfylls får produkterna grönt ljus.

Background pattern

Description automatically generated with low confidence         

 

Restriktions- och förbudslistor

 • Rubrik kan redigeras
 • När ansökaren har hämtat produkt från databasen kommer man se om produkten matchar mot någon lista.

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Övriga inställningar för fält i granskningen

Man kan ange storlek på alla komponenter i granskningen för att de ska få plats brevid varandra.

 • Välj hur stor tillvalskomponenten ska vara i granskningen:

1/6 ruta av granskning

1/3 ruta av granskning

1/2 ruta av granskning

2/3 ruta av granskning

5/6 ruta av granskning

1/1 ruta av granskning

 

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.