Trafikljus

Observera att Trafikljus är en tillvalsfunktion.

Varför trafikljus?


Trafikljusfunktionen hjälper användare av iChemistry att snabbt se en uppskattning av hur farlig en kemisk produkt är genom att markera dem med en röd, gul eller grön status. En röd status visar tydligt att du behöver läsa igenom hanteringsinstruktionerna innan du använder produkten och hantera den med stor försiktighet. Det kan förebygga onödig exponering och potentiella olyckor.


Baserat på era behov erbjuder vi tre varianter av trafikljus:


1 Trafikljus Intersolia2 Trafikljus Anpassad3 Trafikljus Bas (ingen automatisering)
Den mest valda varianten. Produkter tilldelas automatiskt en färg baserat på deras faror. Fördefinierade kriterier från Intersolias EHS-experter. För avancerade användare med interna riktlinjer för kemikalier som behöver återspeglas i iChemistry. Produkter tilldelas automatiskt en färg baserat på de kriterier som du skickar till oss. Produkter redigeras manuellt med en färg, en åt gången.


Trafikljus Intersolia

Det som avgör färgerna på produkterna är informationen från SDS (säkerhetsdatablad) om produktens faror.


1. Kriterier för rött ljus inkluderar t.ex. dödlig, extremt korrosiv, CMR osv.:
H300, H310, H314, H330, H340, H350, H350i, H360, H360D, H360Df, H360F, H360FD, H360Fd., H370, H372

2. Kriterier för gult ljus är giftig, misstänkt för CMR, miljöfarlig osv.:
H301, H304, H311 , H314 (kat b and c), H317, H318, H331, H332, H334, H362, H371, H220, H222, H224, H400, H410, H341, H351, H361, H361d, H361f, H361fd, H373

3. Om kriterierna för rött eller gult inte uppfylls får produkterna grönt ljus.


Förutom dessa tre statusar är det möjligt att produkterna får någon av följande statusar:


4. Exempt: En administratör kan manuellt ändra trafikljuset till "Undantag", vilket är en grön status. Denna åtgärd kringgår automationen så att statusen inte uppdateras igen.

5. Waiting for update: Denna status används för att signalera till kunden att data väntar på uppdateringar på grund av ett nytt SDB eller att SDB-data ännu inte är digitaliserad. Den får en gul färg.

6. Missing SDS: Denna status används för att signalera till kunden att produkten inte har ett SDB, men bör ha ett SDB. (D.v.s. den är inte markerad som att SDB inte är nödvändigt.) Färgen är röd. Om en produkt har denna status, kontrollera SDB-status och anmärkningar i överblicken.


Trafikljus Anpassad

Logiken för anpassade trafikljus är densamma som för "Trafikljus Intersolia"; produkterna tilldelas automatiskt en färg baserat på kriterier som körs i bakgrunden. Den enda skillnaden är att det är ni som bestämmer vilka kriterier som ger vilken färg. Det kräver samarbete med Intersolia i konfigurationsprocessen.


Trafikljus Bas (ingen automatisering)

Med grundfunktionaliteten finns ingen automatisering, vilket innebär att produkterna måste granskas och redigeras produkt för produkt. Standardfärgen innan redigering är grön.


Synlighet


Trafikljusen syns nästan överallt där era produkter syns:


iSafe

Min lista

Inventering (även innan produkten läggs till i ditt system)

Ansökan (även innan produkten läggs till i ditt system)

Via Avdelningsknappen

Förteckningar


Kan jag ändra färgen på en produkt?

Ja, det är möjligt, men notera att du då kommer att förlora automatiseringen.


Om en färg är gul eller röd kan du välja att ändra den till grön genom att gå till produkten i iSafe > Redigera > Redigera trafikljus > Välj "Exempt." Denna undantagsstatus kan gälla för hela organisationen (bild 1), men du kan välja att tillämpa den för enskilda avdelningar och för en viss tidsperiod (bild 2).


Bild 1:Bild 2:Du kan också använda statusarna Godkänd, Stoppad, Under uppsikt och Under inmatning för hela eller delar av organisationen, vilka inte kommer att skrivas över.


Observera att alla andra statusar kommer att skrivas över av automatiseringen inom 24 timmar (dvs. statusarna: 1. Green, 2. Yellow, 3. Red, 4. Waiting for update, 5. Missing SDS), så du kan inte ändra status till dessa fem statusar.


Rekommenderad användning

Vi rekommenderar att du alltid genomför en riskbedömning för varje arbetsmoment som kräver det. Men under vissa omständigheter kan trafikljusen fungera som en första indikation på hur produkten ska hanteras. Nedan är förslag på riktlinjer:


Om en produkt är grön betraktas den ha en låg eller obefintlig risk för hälsa/säkerhet/miljö. Här är det rimligt att använda det generella skyddsbladet (läs mer om skyddsblad här).


Om en produkt är gul är den farlig. Här bör ansvarig person kontaktas innan användning. Beroende på omständigheterna kan det vara möjligt att använda det allmänna skyddsbladet, men inte utan godkännande från den ansvariga personen.


Om en produkt är röd bör den absolut inte användas om inte en riskbedömning har genomförts. Kontakt med ansvarig person är obligatorisk, och det allmänna skyddsbladet är inte tillräckligt; du behöver ett skyddsblad baserat på informationen i riskbedömningen, med tydliga hanteringsinstruktioner.


Kontakta er kundansvarige om ni är intresserade av funktionen Trafikljus.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.