Kan vi överföra information från iChemistry via ett API?

Gäller för: iChemistry
Tilläggstjänster

Fråga: Vad är ett API och hur fungerar det?

Svar: Kortfattat är det ett protokoll som möjliggör att program kan kommunicera med varandra. Kommunikationen består oftast av sändning eller hämtning av data, antingen per automatik eller manuellt av användaren.


Exempel:

Company Inc. efterfrågar produktdata för Loctite 243 från iChemistry. 

De skickar då en efterfrågan med definierade parametrar (kriterier) till iChemistry. 

T.ex

Produktnamn

Ämnen

Klassificeringar

Faroangivelser


iChemistry skickar tillbaka produktdata för Loctite 243 till kundens interna program/kataloger. 


Dessa API:er kan erbjudas:


Inventerings-API

I detta API kan iChemistry både skicka och ta emot emot information genom API:t. Lägg till eller ta bort produktens inventering för förbrukning och lagerinformation, samt vilka enheter som gäller.   

m.m (Ta kontakt för mer information)


Produktdata API

Detta API skickar tillbaka produktdata med information som t.ex

Produktnamn

Ämnen

Klassificeringar

Faroangivelser

m.m (Ta kontakt för mer information)
Utökad data tillgänglig från 2020-02-22:

Nu finns även piktogram, signal ord, H-fraser beskrivning m.m (Ta kontakt för mer information)


SDB distribution API

Skickar efterfrågade säkerhetsdatablad.

m.m (Ta kontakt för mer information)


Produktlänkar API

Skickar länkar för efterfrågade säkerhetsdatablad

m.m (Ta kontakt för mer information)
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.