SSO (Single Sign On)

Vad är SSO?


SSO (Single Sign On) är en autentiseringsmetod som tillåter alla inom er organisation att få direkt åtkomst till iChemistry.


Er IT-avdelning kontrollerar vilka som har åtkomst, vilket gör att ni inte behöver skapa unika användare med ännu ett användarnamn och lösenord att hantera. Enkelt beskrivet använder ni samma inloggningsuppgifter som när ni loggar in på er dator. Det enda som behövs är en länk till ert iChemistry-system. På så sätt får ni en smidigare upplevelse när ni ska få åtgång till systemet, och ni sparar tid.


SSO är också en extra säker lösning, eftersom det är er egen IT-avdelning som kontrollerar vilka som bör ha åtkomst till iChemistry. Inga externa parter kan logga in på ert system.


Hur fungerar SSO i iChemistry?

  1. När en användare klickar på sin iChemistry-länk kommer iChemstry att verifiera om det finns en användare i databasen kopplad till den angivna e-postadressen och, om det finns, bevilja åtkomst.

  2. Om det inte finns någon användare än med den angivna e-postadressen, för någon inom er organisation, kommer iChemistry att skapa ett konto åt dem. Som standard kommer användare att beviljas endast läsrättigheter till systemet, från den högsta avdelningen.

    Med SSO behöver ni alltså inte lägga tid på att skapa användare, eftersom SSO gör det automatiskt.

  3. Dock kan behörigheterna justeras efter behov efter att användaren skapats. Ni kan t.ex. justera användaren att bli administratör för en viss underavdelning eller liknande.Bra att veta om konfigurationen av SSO i iChemistry:

Att konfigurera SSO för iChemistry innebär vissa uppgifter för båda parter. När SSO är aktiverat för iChemistry innebär det att lokal autentisering kringgås, och användare uppmanas att logga in via er domän. För att det ska fungera behöver vi konfigurera SSO tillsammans med er IT-avdelning, som behöver tillhandahålla så kallad metadata. Attribut vi kommer att behöva är userEmail, userFullName, userId, userRole and departmentId. Ytterligare instruktioner ges på begäran om ni är intresserade av att utöka ert avtal med SSO-autentisering.

Vi stödjer Azure AD och SAML 2.0.


Om ni är intresserade av SSO för iChemistry, vänligen kontakta er kundansvarige eller Kundtjänst support.se@intersolia.com, och vi hjälper er vidare.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.