Ansökan

Navigera till:
Verktyg > Ansökan
Notera att detta är en tillvalsfunktion


Rutin för intag av nya kemiska produkter


Har ni en process för att säkerställa att nya kemikalier granskas på rätt sätt innan de läggs till i er inventering?


En viktig del i er kemikaliehantering är att ha en rutin för införande av nya kemiska produkter. Alla ansökningar bör granskas med hänsyn till om en ny kemisk produkt är absolut nödvändig, om det finns bättre alternativ tillgängliga och endast köpa in produkter där man kan säkerställa att de kan hanteras säkert.

 


Arbetsflödet i iChemistry


Beroende på vilken typ av ansökningsmodul ni har, använder ni antingen en standardformulär, eller så har du det så kallade Ansökan Flex, där ni har möjlighet att anpassa ansökningsformuläret helt efter era behov. Det finns flera bra alternativ för att anpassa formuläret, till exempel kryssrutor, fritext, rullgardinsmenyer, informationsrutor, med mera. Kontakta kundtjänst på support.se@intersolia.com om ni behöver revidera ansökans- eller granskningsformulären.


I iChemistry ansöker användare om produkter genom att fylla i ansökningsformuläret, som de hittar genom att klicka på Ansökan i det övre högra hörnet.


När ansökaren fyllt i formuläret och skickat in det, får ansvarig person (granskare) ett mail med en länk till granskningen. Förutom länken som skickas i mailet kan granskaren också komma åt aktiva ansökningar genom att gå till Verktyg > Ansökningar. 

När granskaren har godkänt eller avslagit ansökan, skickas ett mail med beslutet till ansökaren.


Om produkten godkänns, så inventeras produkten in automatiskt i den valda avdelningen.


Om ni är intresserade av funktionen Ansökan Flex, vänligen kontakta er kundansvarige eller kundtjänst på support.se@intersolia.com.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.