Egna symboler

Man kan lägga in egna, kundanpassade symboler i iChemistry. Det kan finnas olika anledningar till detta, nedan är några exempel på scenarion där det kan vara lämpligt för er:

 • Om ni har egna tekniska märkningar för produkter eller till exempel miljömärkning.
 • Om ni har egna, interna symboler kopplat till hantering av kemiska produkter som ni vill märka era skyddsblad/WPI-dokument med.
 • Om ni följer standarder och vill märka era produkter med en symbol för certifiering.

När det kommer till funktionen Egna symboler är den uppdelad i två områden; vi skiljer på 1. Egen märkning av produkt och 2. Anpassade symboler för hantering av kemikalier, se nedan hur dessa områden skiljer sig.


 

1. Egen märkning av produkt


Nedan bild visar standardmärkningar för produkter i iChemistry idag:

 

 

Egna symboler som läggs till i den här kategorin kommer att synas på samma ställe som CLP-piktogram, såsom i iSafe och förteckningar.

Symboler i den här kategorin går att välja på följande platser i iChemistry:

 • Redigera produkt
 • Skapa egen produkt
 • Redigera skyddsblad i riskbedömning
 • WPI steg ”Fara för människa och miljö”

 

 


 

 

2. Anpassade symboler för hantering av kemikalier


För anpassad symbol kopplad till hantering av kemikalier, finns följande kategorier:

 1. Skyddssymboler
 2. Förbudssymboler
 3. Varningssymboler
 4. Första hjälpen
 5. Brand

Nedan ser ni bilder på de standardssymboler som finns i iChemistry idag för dessa kategorier:


 

 

Följ denna checklista om ni vill ha in egna symboler i iChemistry: 

 1. Vilken kategori tillhör symbolen? Möjliga kategorier att välja mellan anges med beskrivning i tabellen nedan. Se bilder ovan för att se standardsymbolerna i iChemistry idag – inom vilken av dessa kategorier passar din symbol in?

Kategori

Beskrivning

Val

CLP-piktogram

För märkning av produkt. Symbolen kommer att synas på alla platser där CLP-symboler syns i iChemistry idag.

 

Skyddssymboler

Symbolen kopplas till aktivitet och kan användas om man vill lägga till en egen symbol för skyddsutrustning. Syns på skyddsbladet under ’Begränsning av exponeringen/personligt skydd’.

 

Förbudssymboler

Symbolen kopplas till aktivitet och kan användas om man vill lägga till en egen symbol för förbud. Syns på skyddsbladet under ’Lokal information’.

 

Varningssymboler

Symbolen kopplas till aktivitet och kan användas om man vill lägga till en egen varningssymbol. Syns på skyddsbladet under ’Lokal information’.

 

Personligt skydd/första hjälpen

Symbolen kopplas till aktivitet och kan användas om man vill lägga till en egen symbol för personligt skydd i omgivningen. Syns på skyddsbladet under ’Åtgärder vid första hjälpen’.

 

Brand

Symbolen kopplas till aktivitet och kan användas om man vill lägga till en egen symbol för brandutrustning. Syns på skyddsbladet under ’Brandbekämpningsåtgärder’.

 


 

2. Rekommenderad storlek för bilden: 200x200 pixlar

3. Bilden bör skickas i format .png

4. Välj en kort beskrivning för symbolen på max 50 tecken, t.ex. ”Använd dragskåp” eller liknande.

5. Efter att ha följt steg 1-4, skicka denna information till support.se@intersolia.com så lägger vi in symbolerna med dess beskrivning i er iChemistry.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.