Medicintekniska produkter

Navigera till:
Riskbedömning eller iSafe


Observera att detta är en tilläggsfunktion.


Medicintekniska produkter

För att lättare kunna differentiera medicintekniska produkter finns det en möjlighet att flagga detta i iChemistry.


Kemiska produkter som används för medicinska ändamål och i större utsträckning inom tandvård och sjukvård kan innebära en högre risk och behöver därför riskbedömas individuellt.Medicintekniska produkter i iChemistry

  • Om det anges i säkerhetsdatabladet för en produkt, att produkten är en medicinteknisk produkt, kommer vår SDB-avdelning att markera denna produkt som medicinteknisk.
  • Riskbedömningen kommer att flagga produkten som medicinteknisk med en röd prioritet med en M-ikon, istället för en siffra.
  • Informationen kommer att synas i iSafe under Lokal information.
  • Det går också att manuellt märka eller avmärka en produkt som medicinteknisk.Redigera produkt

Om det inte anges i säkerhetsdatabladet att produkten är en medicinteknisk produkt, men du vet/ anser att det är det, kan du manuellt märka produkten som medicinteknisk och arbeta vidare med produkten i riskbedömningen. För att göra det, navigera till iSafe för produkten och klicka sedan på Redigera. Markera kryssrutan för Medicinteknisk produkt och sedan Spara.Riskbedömning

I riskbedömningen kommer produkten att märkas som en medicinsk produkt och ha en röd prioritetssymbol med bokstaven "M" istället för en siffra.
iSafe

Om produkten är märkt som en medicinteknisk produkt kommer det att synas i iSafe:

Utökad rapport

Medicinska produkter kommer även att synas i förteckningen"Utökad". Om produkten är märkt som en medicinteknisk produkt kommer den att ha "Ja" och om den inte är det kommer den att ha "Nej".Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.