Produkttyper

Produkttyper kategoriserar kemiska produkter med liknande användningsområden och/eller gemensamma egenskaper. Att skriva produkter underlättar också kommunikationen mellan användare, leverantörer och myndigheter.


Visa produkttypsträdet

Gå in i produkttypträdet genom att klicka på knappen i sidomenyn (1) för att visa produkttypsträdet.Visa produkter i varje produkttypkategori

Använd produkttypsträdet för att navigera bland typerna och visa vilka produkter du har i respektive kategori och på vilka avdelningar.iSafe

Produkttyper finns på iSafe i den markerade rutan (1). Klicka på redigera för att lägga till och/eller ta bort produkttyper (2).Lägg till produkttyp till en produkt

Klicka på knappen Lägg till (3), navigera i produkttypträdet och välj rätt typ.
Ta bort en produkttyp

Om du vill ta bort en produkttyp från en produkt klickar du helt enkelt på x-knappen som är markerad i rött bredvid produkttypen (4).Hantera produkttypsträdet

Navigera till inställningssidan för produkttypträdet genom att klicka på kugghjulet (1) -> Allmänt (2) -> Produkttyp (3).På inställningssidan kan du hantera ditt produktträd på flera sätt. Det är möjligt att lägga till (4), byta namn på (5), flytta (6) och ta bort (7) produkttyper.Lägg till produkttyp

För att lägga till en ny produkttyp, välj den produkttyp du vill lägga till en undergrupp i och klicka på "Lägg till". Ange namnet på den nya produkttypen och klicka på "Ja".

 

Tips! Inkludera det överordnade kategorinamnet, eller delar av det, för att få en konsekvent namnkonvention. Detta kommer att hjälpa dig och framtida användare att lättare identifiera dem.Byt namn på en produkttyp

Välj önskad produkttyp du vill ändra namnet på och klicka på "Byt namn". Ändra namnet och klicka på "Ja".

 

 

 


 

 

Flytta en produkttyp

Välj önskad produkttyp du vill flytta och klicka på "Flytta". Den valda produkttypen visas i (8). Klicka på den produkttyp du vill placera den under, som kommer att visas i (9).

 

Tänk på! Det går endast att flytta produkttyper du skapat i systemet, inte standardtyperna.

 

 


 

 

Ta bort en produkttyp

Välj önskad produkttyp du vill ta bort och klicka på "Radera".

 

Tänk på! Det är bara möjligt att flytta produkttyper du skapat i systemet, inte standard.

 

 

 

 

 


 

 

Produkttypsrapport

Produkttyper finns också i en rapport som visar en sammanfattning av kvantiteter av varje. Om du har produkter med restriktioner som brandfarliga eller explosiva produkter, ger rapporten dig värdefulla insikter om ditt lager i hela organisationen.

 

Navigera till rapporten genom att klicka på rapporter (1), Övrigt (2), Produkttyper (3).

 

 

 

 

Inventering – lägg till produkt

När du lägger till en ny produkt i ditt lager är det även möjligt att lägga till en produkttyp som kommer att visas i fältet (1).

 


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.