iChemistry - uppdateringar och nyheter 2023-11-04iChemistry - uppdateringar och nyheter


Lördagen den 4 november 2023 kommer vi att uppdatera iChemistry med mindre funktions- och stabilitetsförbättringar, tillsammans med följande mer märkbara ändringar som förklaras nedan. Nya behörighetsgrupper (standardgrupper)

Inställningar > Behörigheter > Grupper


Från och med den 4 november kommer det bli enklare att hantera era användare och behörigheter genom våra nya/uppdaterade standardgrupper:

  1. System admin (Tidigare namn: Administrator)
  2. Global admin
  3. Site admin
  4. Read-only user (Tidigare namn: User)


Läs mer

REACH Utbildningskrav för diisocyanater

Överblick > Restriktions- och förbudslistor


För restriktionslistan REACH Utbildningskrav för diisocyanater gör vi följande justering: matchningskriterierna (CAS/EC-nummer) kommer endast generera en match om summan av matchade CAS/EC motsvarar mer än 0,1 % i koncentrationsnivå.


Läs merAnvändarlistan

Inställningar > Behörighet > Användare


Vi är glada att kunna presentera en ny layout för användarlistan i iChemistry! Tre stora förändringar kommer efter den 4 november:


 1. Sökning / Filtrera


Du kommer att kunna använda sökkriterier i alla kolumner för att filtrera ut vissa användare/egenskaper, vilket kan vara mycket användbart om ni har ett system med många användare.

 1. Ny kolumn: Senaste inloggning


Med den nya kolumnen "Senaste inloggning" kommer du att kunna se vilka användare som använder iChemistry aktivt.

 1. Behörigheter och avdelningstillhörighet.


Vi lägger till tre kolumner som visar var varje användare har läsrättigheter, skrivrättigheter samt vilken avdelning de tillhör.


Läs merEtiketter – justera storlek på piktogram

iSafe > Etiketter


Vår nya etikettmodul firar sitt ettårsjubileum, och vi har lyssnat på er feedback och gjort ytterligare en justering. Storleken på piktogrammen är inte längre fast, utan anpassar automatiskt sin storlek beroende på hur många piktogram du vill inkludera i din etikett.


Några av er har den gamla etikettmodulen, men med denna ändring kommer vi att uppdatera alla system med den nya modulen (om vi inte har kommit överens om något annat).


Produktansökan flex – Pågående

Verktyg > Ansökningar


Vi inför en ny flik i granskningsläget för produktansökningar: "Pågående". På detta sätt kommer ni att kunna se vilka granskningar som har påbörjats, men där inget slutgiltigt beslut har fattats ännu. Detta är användbart om ni har flerstegsgodkännande eller om du behöver spara ditt granskningsarbete och fortsätta vid ett senare tillfälle.


Nytt gränssnitt för knappar i inventering och WPI

Verktyg > Inventering och Verktyg > WPI


Från och med den 4 november gör vi några justeringar i menyraderna i inventeringen och WPI. Här är några exempel:


I inventeringen byter vi namn från ”Radera” till ”Ta bort”, samt lägger till knappen Redigera som endast visas om man har funktionen att låsa inventeringen för ett specifikt år.I WPI byter några knappar plats och Publicera-knappen blir mer framträdande:


Knowledge base på danska

Nu erbjuder vi en Knowledge base på danska! Klicka på länken för att ta en titt: Knowledge base 


Ny restriktionslista: Hygieniska gränsvärden Polen

Överblick > Restriktions- och förbudslistor (i polska system)


Som standard för alla polska system lägger vi till en ny restriktionslista som visar hygieniska exponeringsgränser (OEL) specifika för Polen. Denna restriktionslista kommer att vara synlig i översikten samt generera en extra varning vid riskbedömningen när ni skapar riskbedömningar för produkter som finns med i listan.Intersolia, Gamletullsgatan 12, Halmstad, Halland 30227, Sweden, +46 35 16 20 00


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.