iChemistry Uppdateringar och nyheter 2022-06-18

Lördagen den 18 juni 2022 kommer vi att uppdatera iChemistry med mindre funktions- och stabilitetsförbättringar, tillsammans med följande mer märkbara ändringar som förklaras här nedan.


Exkludera produkter från restriktionslistor


Ibland kan du behöva exkludera en produkt från en restriktionslista i iChemistry. En anledning till det kan vara att vissa ämnen omfattas av restriktioner under givna omständigheter, som t.ex. användningsområde, fysisk form eller viktprocent i en produkt, men att för just er användning blir restriktionerna inte relevanta.


När du exkluderar en produkt från en restriktionslista kommer du nu att se vilken användare som har exkluderat produkten, samt när den exkluderades. Denna information kommer att visas tillsammans med kommentaren du skriver när du exkluderar produkten. Allt för att hjälpa er med spårbarhet och ert gemensamma administrativa arbete internt.


Ny inloggningssida


Vi har ett nytt och fräscht utseende för vår inloggningssida. Funktionaliteten är fortfarande densamma. Ta en titt efter den 18 juni!


Språkkoder


Vi ersätter flaggorna för produktrelaterade dokument, med språkkoder. Detta för att undvika förvirring om vad flaggan representerar; dokumentspråket eller marknaden? Detta är speciellt märkbart i våra flerspråkiga länder. Nu blir det tydligare att språkkoden representerar dokumentspråket. Vi rullar ut ändringen successivt och med den här uppdateringen kommer det du att se språkkoder istället för flaggor i inventeringen och i Förteckning Länkar.


Underlag i riskbedömningen


Vi vill att du ska kunna komma åt all information om en produkt under tiden du gör en riskbedömning för den, precis när du behöver den, med bara ett klick. Detta är möjligt via knapparna ’Grunddata’ och ’SDB’, som nu kommer finnas tillgängliga på samtliga steg i riskbedömningen.


Min lista


Vi förbättrar funktionaliteten i Min lista (lista med produkter och aktiviteter). Om du klickar på en produkt och sedan väljer t.ex. fliken ’SDB’ eller ’Skyddsblad’, kommer systemet att komma ihåg det valet när du klickar på en annan produkt, och direkt visa den tidigare valda fliken.


Uppdatering av restriktionslistan Gravida och ammande


Restriktionslistan Gravida och ammande baseras på en uppsättning faroangivelser, och produkter som klassas enligt dessa faroangivelser kommer att matcha mot restriktionslistan.


Vi lägger nu till några ytterligare kriterier till listan, nämligen alla ämnen på Hygieniska gränsvärdeslistan, som har en anmärkning R eller C. Dessa kommer fr.o.m. den 18 juni också att generera en matchning mot restriktionslistan Gravida och ammande.


Internet Explorer stöds inte längre

 

Eftersom webbläsaren Internet Explorer upphör av Microsoft och ersätts av Microsoft Edge, kommer vi inte längre att stödja och anpassa utvecklingen till Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder Microsoft Edge eller Google Chrome.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.