iChemistry uppdateringar och nyheter 2023-01-28

Lördagen den 28 januari 2023 kommer vi att uppdatera iChemistry med mindre funktions- och stabilitetsförbättringar, tillsammans med följande mer märkbara ändringar som förklaras här nedan.

Nytt fält i hanteringsinstruktioner: Farliga egenskaper

Vi har lagt till ett nytt fält i riskbedömningens hanteringsinstruktioner! Där kommer du snabbt kunna överföra all tillgänglig information från avsnitt 2 (Farliga egenskaper) från säkerhetsdatabladet. Därefter kan du redigera informationen manuellt för att säkerställa att endast relevant information är synlig på skyddsbladet, allt för att skapa en säker arbetsmiljö för slutanvändaren av den kemiska produkten.

>>> Läs mer


Administrera enheter

Alla administratörer i iChemistry kommer att ha en ny möjlighet att begränsa vilka enheter man vill använda sig av när man lägger till förbrukning och lagringsmängd i inventeringsmodulen. Man kanske vill att ens användare endast ska kunna ange lagringsmängden i liter eller kg, då kan nu administratörer begränsa systemet till endast dessa enheter. Ta en titt på Inställningar > Enheter efter den 28 januari! 

>>> Administrera enheter


Trafikljus Intersolia 

Visste du att iChemistry kan hjälpa dig att flagga produkter med röda, gula och gröna ikoner, allt för att hjälpa användarna att snabbt få reda på vilka produkter som bör hanteras med extra försiktighet? Till exempel kan produkter som klassificeras som dödliga, extremt frätande eller cancerframkallande att märkas med en röd status. Den funktionen kallas för Trafikljus och nu har vi uppdaterat de befintliga fördefinierade kriterierna. För att lära dig mer om denna funktion, läs denna artikel:

>>> Läs mer 


Du kan också ställa in dina egna anpassade kriterier för trafikljusfunktionen. Om du vill diskutera dessa alternativ, vänligen kontakta din försäljningschef eller support@intersolia.com


Aktivitetsskyddsblad (revisions- och publiceringsdatum) 

Nu blir revisionsnummer och publiceringsdatum tydligare på aktivitetens skyddsblad från riskbedömningen. Det kommer hjälpa er att hålla reda på vilka versioner ni har skrivit ut och när skyddsbladet vart signerad eller publicerades. 


Ny norsk lista: Grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren 

Vi har lagt till en ny lista över hygieniska gränsvärden anpassade för Norge och den finns nu tillgänglig för den norska marknaden. Den kommer att visas i Överblicken, samt genererar en extra varning i riskbedömningen, när man skapar riskbedömningar för produkter som finns med på gränsvärdeslistan. Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.