iChemistry - uppdateringar och nyheter 2024-02-24

Lördagen den 24 febuari 2024 kommer vi att uppdatera iChemistry med mindre funktions- och stabilitetsförbättringar, tillsammans med följande mer märkbara ändringar som förklaras nedan. 


Användarlistan – se behörigheter

Navigera till Inställningar > Behörigheter > Användare


Nu blir det ännu enklare att se vilka behörigheter era olika användare har i iChemistry! Ni kan nämligen se det direkt i användarlistan, genom att hovra över behörighetsgruppen och kolla på tabellen som visar de aktiva behörigheterna för en specifik användare.


Överblick - se påbörjade riskbedömningar

Navigera till Överblick > Att göra


Nu kan du även se påbörjade riskbedömningar i att-göra-listan i överblicken. Tidigare har du bara kunnat se de som inte var påbörjade eller de som var för gamla eller osignerade. Men nu kan du även se de riskbedömningar som har status Pågår och Ändrad.


Open Access - WPI

Navigera till Inställningar > Behörigheter > Open Access


Open Access låter dig få tillgång till den viktigaste informationen om dina produkter direkt genom att skanna en QR-kod. I den kommande versionen stödjer vi visning av WPI-dokument i Open Access.


Ansökan flex: Grunddata

Navigera till Verktyg > Ansökningar (gäller endast system med Ansökan flex)


För er som använder Ansökan flex kommer ni nu att märka en ny knapp när ni granskar ansökningar som kallas Grunddata. Om du väljer en produkt från Intersolia-databasen kommer du att kunna klicka på Grunddata och se all tillgänglig information om produkten direkt i granskningen. Det kan vara användbart att se t.ex. faroinformation.


Observera att detta endast gäller för produkter som har digitaliserad data, dvs. informationen från säkerhetsdatabladet är tillgänglig i iChemistry. Om det ännu inte är digitaliserat kan du fortfarande få tillgång till säkerhetsdatabladet och hitta den information du behöver där.


Egna dokument – UI förbättringar

Navigera till Verktyg > Dokument


Förra uppdateringen presenterade vi några stora förändringar i Dokumentmodulen, och nu gör vi ytterligare förbättringar. När du klickar på Lägg till, för att lägga till ett nytt dokument, kommer du att se vårt nya popup-fönster där du väljer t.ex. vilken avdelning dokumentet ska kopplas till, och om du vill koppla det till en produkt.


Utöver det har vi finns det nu två flikar i dokumentlistan, som visar avdelningsrelaterade och produktspecifika dokument var för sig.


Intersolia, Gamletullsgatan 12, Halmstad, Halland 30227, Sweden, +46 35 16 20 00

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.