iChemistry - uppdateringar och nyheter 2022-02-26

Lördagen den 26 februari 2022 kommer vi att uppdatera iChemistry med mindre funktions- och stabilitetsförbättringar, tillsammans med följande mer märkbara ändringar som förklaras här nedan.


Restriktionslistor för utbildningskrav m.m.

Efter feedback från er kunder har vi nu uppdaterat restriktionslistorna för Utbildningskrav, Medicinska kontroller och Tjänstbarhetsintyg. Det blir efter den 26 februari ännu tydligare vilka produkter som omfattas av Särskilda krav för allergiframkallande kemiska ämnen (AFS 2011:19 37 a-g §§). De tidigare tre listorna blir nu fyra och kallas för:

  • AFS 2011:19 Utbildningskrav
  • AFS 2011:19 Medicinska kontroller
  • AFS 2011:19 Tjänstbarhetsintyg
  • AFS 2011:19 Utbildningskrav & Tjänstbarhetsintyg (Cyanoakrylater) (e+g §)


Läs mer

 

 

Trafikljus Hälsa

Med funktionen Trafikljus kan alla i er organisation bli uppmärksammade på vilka kemiska produkter man bör hålla lite extra koll på, genom att de tydligt markeras med olika statusar. Kanske ska ni fasa ut vissa kemikalier, eller så omfattas de av särskilda krav för hantering som ni vill att alla ska vara medvetna om.


Trafikljus Hälsa är en automatiserad version av Trafikljus, där era produkter tilldelas en färg baserat på deras hälsofarliga egenskaper och kan på ett snabbt sätt ge alla användare en fingervisning om produktens farlighet.


Läs mer

 

 

iSafe/Produktinfo: SDB-status

Som ni vet hjälper vi er med att hålla säkerhetsdatabladen för era produkter uppdaterade. För att se status för uppdateringen, kan du alltid gå till ”Status SDB-uppdatering” i Överblicken.

 

För att underlätta ytterligare kommer nu statusen också synas i iSafe, så att ni blir medvetna om det skulle vara något som stoppar upp processen för uppdateringen, såsom att leverantören inte svarar eller att ni behöver lämna kompletterande information till oss.

 

Riskbedömning - Hanteringsinstruktioner

Man kan föra över information från säkerhetsdatabladet direkt in i riskbedömningens Hanteringsinstruktioner. Istället för att alltid föra över all tillgänglig information, kommer ni nu att få valet att välja enstaka avsnitt, som ni önskar att informationen ska överföras från.


Läs mer 

 

 

Språkval

Att byta systemspråk och/eller dokumentspråk i iChemistry blir nu smidigare, genom att du klickar på knappen längst upp till höger och kan välja språk direkt i rullistan.

 

iSafe/Produktinfo: Restriktionslistor

Vissa restriktionslistor i iChemistry matchar mot ingående ämnen i era kemiska produkter, och vissa restriktionslistor matchar mot faroangivelser. Ett exempel är att produkter klassificerade som H350 kommer att hamna på CMR-listan i iChemistry. Det kommer nu att tydligt visas i iSafe vilken faroangivelse som framkallar en matchning.

 

Sök efter synonymer i inventeringen

För er som använder synonymer i iChemistry, kommer ni nu kunna söka efter synonymen när ni lägger till produkter i inventeringen. Det kommer alltså att bli lättare för er att hitta rätt produkt när ni sköter inventeringen på olika avdelningar.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.