Ytterligare riskkällor

Navigera till:
Verktyg > Riskbedömning > Ny

Vad är en kemisk riskkälla?


Du kan skapa riskbedömningar för dina inventerade produkter och/eller för ytterligare kemiska riskkällor. En ytterligare kemisk riskkälla kan vara t.ex. avgaser, damm, svetskrök, heta vätskor, oljespill, reaktionsprodukter m.m.

Det är alltså risker kopplat till kemikaliehanteringen hos er, som inte är den direkta produkten i sig. Om ni identifierar ytterligare riskkällor i er verksamhet bör ni skapa riskbedömningar av dessa också.


Lägg till ytterligare riskkälla i riskbedömningen

När du är i riskbedömningsmodulen, klicka på Ny.Skapa antingen en riskbedömning enbart för den ytterligare riskkällan, eller lägg den i samma riskbedömning som en inventerad produkt.

Namnge riskkällan, t.ex. Svetsrök vid Svets 1


Gå sedan vidare med riskbedömningen som vanligt.


Ytterligare riskkällor kommer att kunna bedömas med sannolikhet och konsekvenser under avsnitten för Hälsa, Miljö och Säkerhet. För att bedöma med detta måste checkrutan ”En mer detaljerad riskbedömning anses nödvändig” vara ibockad.Du har möjlighet att söka efter din riskkälla genom att söka i det generella sökfältet.


källor: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/kemiska-risker-i-arbetsmiljon-broschyr-adi296.pdf

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.