*Medicintekniska produkter

Gäller för: iChemistry

Finns att hitta: Riskbedömningen och iSafe. Tilläggstjänst


Medicintekniska produkter 

För att lättare särskilja på medicinsktekniska produkter finns nu en möjlighet att få det flaggat i iChemistry.

Produkter som används i medicinskt syfte och i större omfattning inom t.ex. dental och sjukvård kan innebära en högre risk och behöver därför riskbedömas individuellt.


iChemistry

  • Om ett säkerhetsdatablad anger att produkten är en medicinskteknisk produkt kommer SDB-avdelningen markera produkten som medicinsk.
  • Riskbedömningen kommer att flagga produkten som medicinsk som röd prioritet med M-ikon istället för nummer.
  • Information kommer att visas i iSafe under Lokal information. (Detta köps som en separat tjänst.)
  • Möjligheten kommer att finnas att själv markera eller avmarkera produkt som medicinsk.


Redigera produkt

Om säkerhetsdatabladet inte anger att produkten är medicinsk kan även användare i iChemistry markera produkten som medicinsk för att sedan arbeta med den i riskbedömningen.

Det styrs på behörigheten: "Produktinfo" och inställt "JA" på läs och "JA" på skrivRiskbedömning

I riskbedömningen kommer produkten som är markerad som medicinskteknisk produkt att ha en röd prioritet-boll med ett "M" istället för en siffra.iSafe

Är produkten markerad som en medicinskteknisk produkt kommer det även synas i produktens iSafe:Komplett rapport

I förteckningen "Komplett" är medicinsktekniska produkter synliga. Är produkten markerad med ett "Ja" är den en flaggad som en medicinskteknisk produkt, har den ett "Nej" är den inte flaggad som en medicinskteknisk produkt.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.