REACH Uddannelseskrav for diisocyanater

Denne artikel er blevet oversat med maskinoversættelse.


Om lovgivningen


Diisocyanater opført i punkt 74 i bilag XVII må ikke anvendes som stoffer alene, som en bestanddel i andre stoffer eller i blandinger til industriel og professionel brug efter den 24. august 2023, medmindre:

a) koncentrationen af ​​diisocyanater individuelt og i kombination er mindre end 0,1 vægtprocent, eller


b) arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende sikrer, at industrielle eller professionelle brugere har gennemført uddannelse i sikker brug af diisocyanater før brugen af ​​stoffet/stofferne eller blandingerne.


Kilde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1149&from=EN


Restriktionsliste i iChemistry


Vi har siden 12. september 2022 tilbudt en restriktionsliste for REACH Uddannelseskrav for diisocyanater, så du kan holde styr på dine kemikalieprodukter, der indeholder diisocyanater. Denne liste er givet som en standardliste for alle kunder, der opererer i EU.


Matchningskriterierne (CAS/EC-nummer) vil kun generere et match, hvis summen af koncentrationen af matchet CAS/EC er 0,1 % eller mere. Dette skyldes, at uddannelseskravet kun gælder, hvis koncentrationen er over 0,1 %.


Udover CAS- og EC-numrene, som du kan finde i bilag XVII, punkt 74 , har vores EHS-konsulenter suppleret listen med nogle yderligere diisocyanater, der er omfattet af kravene.


Hvis du ser, at du har produkt på lager i iChemistry, der matcher listen for disse uddannelseskrav, kan du start med at undersøge, hvilket stof der forårsager matchningen, og i hvilken koncentration det stof er i produkt.


For at gøre dette skal du gå til produktets iSafe/Produktinformation> Restriktions- og forbudslister og se stoffets navn under Årsag .

Gå derefter til vis sammensætning (eller sektion 3 i SDB) for at se koncentrationsniveauet for det pågældende stof.På denne måde kan du se, om det stof, der forårsager matchningen, er til stede i høje koncentrationer i dit kemiske produkt eller ej.


Uddannelseskravet i REACH-begrænsningen dækker diisocyanater (dem, der findes i punkt 74 bilag XVII), hvor koncentrationen er over 0,1 vægtprocent uanset klassificering.

 

Hvis du har brug for hjælp, kontakt venligst support@intersolia.com eller vores konsulenter: consulting@intersolia.com


Selvom der er gjort en indsats for at sikre nøjagtighed, er denne oversættelse muligvis ikke helt fejlfri. Vær venligst opmærksom på dette, når du fortolker oplysningerne.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.