Danmark: Beskrivelse af restriktionslister

Denne artikel er blevet oversat med maskinoversættelse.


Danske kunder får som standard tilbudt en landepakke med danske restriktionslister, for at gøre det lettere at overholde national lovgivning. Alle lister vises i Oversigten i iChemistry. De tilbudte lister er beskrevet nedenfor.


Hvis du har produkter på nogen af ​​listen, skal du afgøre, om du skal erstatte produktet eller på nogen måde tilpasse din risikovurdering. Som et første trin kan du tjekke koncentrationsniveauet af det stof, der forårsager matchen. På denne måde får du en forståelse af, om det farlige stof udgør en væsentlig eller mindre del af dit kemiske produkt.


For at identificere stoffet kan du besøge produktets iSafe og finde stoffet under Restriktions- og forbudslister, under Årsag . Tjek derefter sikkerhedsdatabladet (SDB) sektion 3 eller klik på Vis sammensætning i bunden af ​​iSafe for at se koncentrationen af ​​det pågældende stof i det kemiske produkt.


Hvis du er usikker på, hvordan du skal gå videre, anbefaler vi, at du kontakter enten din account manager eller vores EHS-eksperter ved at sende en e-mail til consulting@intersolia.com, så vil de guide dig videre. Du er også mere end velkommen til at kontakte vores supportteam på support@intersolia.com.Giftige stoffer


Listen indeholder stoffer, der er defineret som giftige og derfor skal opfylde specifikke krav til opbevaring, salg mv. Giftige stoffer bestemmes af følgende faresætninger: H300, H310, H330, H301, H311, H331, H370, H350, H360, H340.


Kilde: Lovgivningen Giftbekendtgørelsen.


Find mere information om listen på vores hjemmeside: https://intersolia.com/da/ordliste/giftige-stoffer-og-blandinger/Grænseværdier for stoffer og materialer


Listen består af produkter, der indeholder stoffer, der er opført med en erhvervsmæssig grænseværdi.


Du vil bemærke, at når du opretter en risikovurdering for et produkt, der er på denne liste, vil der blive udløst en ekstra advarsel. Du skal bekræfte, at eksponeringsgrænseværdien ikke overskrides i håndteringen af ​​kemikaliet og derefter klikke på Udført. For at vurdere om grænsen er overskredet kræves viden om, hvordan disse målinger udføres. Hvis du er usikker på, hvordan du skal gå videre, anbefaler vi, at du kontakter enten din account manager eller vores EHS-eksperter ved at sende en e-mail til consulting@intersolia.com, så vil de guide dig videre.


Kilde: Den danske lovgivning Bekendtgørelse om grænseværdier


Find mere information om listen på vores hjemmeside: https://intersolia.com/da/ordliste/graensevaerdier-for-stoffer-og-materialer/Uønskede stoffer

Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer er en liste over problematiske stoffer, hvis anvendelse på sigt bør reduceres eller udfases.


Kilde: Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS)Kræftfremkaldende stoffer


Dansk restriktionsliste over kemiske produkter, der indeholder et eller flere stoffer, der er defineret som kræftfremkaldende. Stoffer på listen er underlagt begrænsninger på arbejdspladsen.


Kilde: Listen er defineret i den danske arbejdsmiljølovgivning. Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.


Find mere information om listen på vores hjemmeside: https://intersolia.com/da/ordliste/kraeftfremkaldende-stoffer/Kemiske påvirkninger for gravide og ammende

Dansk vejledning om kemikalier, som bør undgås til gravide eller ammende. Arbejdsgiveren skal sikre, at gravide og ammende kvinder ikke udsættes for farlige kemikalier, der kan skade fosteret eller det nyfødte barn. Listen er baseret på faresætninger anbefalet af Arbejdsmiljøstyrelsen, men kemikalier, der bør undgås, er ikke begrænset til denne liste.


Lovgivningen er ikke baseret på en specifik liste, men følgende faresætninger: H310, H311, H312, H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H361, H362, H370, H371, H372, H373 som defineret i Dansk lovgivning Bekendtgørelse om arbejdets udførelse, Bilag 2.Uddannelseskrav til arbejde med epoxy og isocyanater


Dansk restriktionsliste over kemiske produkter, der indeholder en epoxy- eller isocyanatbestanddel. Stoffer på listen er underlagt specifikke uddannelseskrav, før medarbejderen kan arbejde med det kemiske produkt.


Listen er baseret på definitionen skitseret i den danske arbejdsmiljølovgivning . Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser), Bilag 3 Arbejde med epoxyharpikser og isocyanater. Forordningen opstiller krav til arbejde med epoxy- og isocyanatholdige stoffer.

Kriterierne for listen er hentet fra et team af erfarne EHS-konsulenter hos Intersolia.


Find mere information om listen på vores hjemmeside: https://intersolia.com/da/opdaterede-regler-arbejde-med-diisocyanater/


Selvom der er gjort en indsats for at sikre nøjagtighed, er denne oversættelse muligvis ikke helt fejlfri. Vær venligst opmærksom på dette, når du fortolker oplysningerne.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.