POP'er (Persistente organiske forurenende stoffer) - EU-begrænsningsliste

Denne artikel er blevet oversat med maskinoversættelse.


Fra januar 2024 kan vi tilbyde en POP-begrænsningsliste som en tilføjelsesliste. Kontakt din account manager, hvis du er interesseret i at få listen, eller kontakt support.dk@intersolia.com.

Om POP-listen

Persistente organiske miljøgifte (POP'er) er organiske stoffer, der forbliver i miljø, ophobes i levende organismer og udgør en risiko for vores sundhed og miljø. De kan transporteres med luft, vand eller vandrende arter over internationale grænser og nå områder, hvor de aldrig er blevet produceret eller brugt.


POP'er er reguleret på verdensplan af Stockholm-konventionen og Aarhus-protokollen. Disse internationale traktater er implementeret i Den Europæiske Union af POP-forordningen.


Kemiske stoffer, der er blevet identificeret som POP'er, omfatter:


  • pesticider (såsom DDT);
  • industrikemikalier (såsom polychlorerede biphenyler, som var meget udbredt i elektrisk udstyr); eller
  • utilsigtede biprodukter dannet under industrielle processer, nedbrydning eller forbrænding (såsom dioxiner og furaner).

Kilde: https://echa.europa.eu/understanding-pops


Link til forordning (EU) 2019/1021: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02019R1021-20230610


POP'er i iChemistry

Bemærk venligst, at dette er en tilføjelsesliste.


Hvis du bruger kemiske produkter, der indeholder stoffer, der matcher stofferne på ECHA's POP-liste, vil du kunne se det i begrænsningslisten i iChemistry.

Du kan se begrænsningslister i Oversigt og i rapporten kaldet Udvidet .Selvom der er gjort en indsats for at sikre nøjagtighed, er denne oversættelse muligvis ikke helt fejlfri. Vær venligst opmærksom på dette, når du fortolker oplysningerne.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.