Artikkel 95 EU-forordning for biocidprodukter (restriksjonsliste)

Om listen

EUs biocidproduktforordning er den EU-dekkende lovgivningen som regulerer hvilke stoffer som er godkjent som aktive ingredienser i såkalte biocidprodukter og i hvilke typer biocidprodukter hvert stoff er godkjent for bruk.


«Artikkel 95 Biocidal Products Regulation EU» lister opp produkter som inneholder ett eller flere aktive biocidstoffer i henhold til biocidproduktforordningen ((EU) nr. 528/2012). Med denne listen får du en oversikt over om kjemikaliene i din virksomhet inneholder noen stoffer som er godkjent eller er under utredning for godkjenning som aktive biocidstoffer.


Stoffer som er godkjent eller er under godkjenningsundersøkelse er oppført i den såkalte artikkel 95-listen, sammen med produsenter/importører som er godkjent som produsenter for stoffet.Jeg har produkter på listen - hva bør jeg gjøre?

Siden dette er en liste over godkjente stoffer, er det kanskje ikke nødvendig å gjøre noe hvis du har produkter på listen, i motsetning til andre "restriksjonslister" i iChemistry. Men når du møter artikkel 95-stoffer, kan du verifisere med leverandørene dine om dine biocidprodukter er godkjent innenfor EU og for ditt marked, og sikre at aktørene i leverandørkjeden din er godkjente leverandører av biocider.


Husk at de fleste kjemikalier som inneholder godkjente biocidstoffer ikke alltid brukes som sprøytemidler. Vær derfor nøye med å vurdere den tiltenkte bruken av dine listede produkter.

Kilde lenke

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.