RoHS (EU-restriksjonsliste)

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.


I oktober 2022 ble RoHS-restriksjonslisten lansert til iChemistry.Elektrisk og elektronisk utstyr kan inneholde farlige stoffer som utgjør en risiko for helse og miljø. Det såkalte RoHS-direktivet har som mål å erstatte og begrense farlige stoffer i elektronikk.


RoHS står for Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic utstyr.Intersolias RoHS-liste inneholder stoffer som er forbudte eller underlagt restriksjoner i henhold til direktivet. Listen kan være til hjelp for brukere av kjemikalier som produserer elektronisk utstyr eller er leverandører av kjemiske produkt eller komponenter som senere i leverandørkjeden brukes/enter opp i elektronisk utstyr.


Grenseverdiene for hva som er tillatt for hvert av de begrensede stoffene er 0,1 vektprosent i homogent materiale, bortsett fra kadmium som har en nedre grenseverdi; 0,01 vekt% i homogent materiale. Restriksjonslisten i iChemistry er veiledende, det vil si at den ikke tar hensyn til konsentrasjonsverdier og man kan velge å manuelt ekskludere produkt fra listen dersom stoffet er lavere enn godkjent grenseverdi.


Stoffene som er regulert er oppført i vedlegg II til RoHS-direktivet:


Begrensede stoffer nevnt i artikkel 4 nr. 1 og maksimale konsentrasjonsverdier som tolereres etter vekt i homogene materialer

  • Lead (0,1 %)
  • Kvikksølv (0,1 %)
  • Kadmium (0,01 %)
  • Seksverdig krom (0,1 %)
  • Polybromerte bifenyler (PBB) (0,1 %)
  • Polybromerte difenyletere (PBDE) (0,1 %)
  • Bis(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) (0,1 %)
  • Butylbenzylftalat (BBP) (0,1 %)
  • Dibutylftalat (DBP) (0,1 %)
  • Diisobutylftalat (DIBP) (0,1 %)Kilde til direktivet (konsolidert versjon 2022-10-01) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011L0065-20221001&from=EN


Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.