Restriksjonslister: Opplæringskrav x4 (Svenske lovgivning)

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.


(Gammelt navn: Utbildningskrav x3)


Fra. februar 2022 endrer vi navn på disse restriksjonslistene knyttet til spesielle krav til allergifremkallende kjemiske produkt, slik at det blir enda tydeligere å se hvilke produkt som omfattes av hvilke krav.

Listene er basert på svensk lovgivning og er derfor kun tilgjengelig for det svenske markedet.

Restriksjonslistene finner du som vanlig via Oversikt > Begrensnings- og forbudslister.Bakgrunn og formål:

I henhold til AFS 2011: 19, 37a-g§ stilles det spesielle krav til opplæring, medisinske kontroller og/eller egnethetsrapporter for håndtering av enkelte allergifremkallende kjemiske produkt.

Listen er der for å hjelpe med å identifisere disse spesifikke kravene og deretter handle for å skape et trygt arbeidsmiljø og unngå eventuelle gebyrer.

Lenke til lovverket AFS 2011:19: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/kemiska-arbetsmiljorisker-foreskrifter-afs2011-19.pdf

Lister:

 1. AFS 2011:19 Opplæringskrav e §
 2. AFS 2011:19 Legekontroller f §
 3. AFS 2011:19 Skikkelighetsrapport g §
 4. AFS 2011:19 Training Requirements & Aptitude report e + g § (Cyanoakrylater)


Proff-tips!

Lurer du på hvorfor et bestemt produkt er på noen av listene? Ta en titt i iSafe under 'Begrensnings- og forbudslister' hvilket stoff som forårsaker kampen. Klikk deretter på "Vis sammensetning" for å se hvilket CAS-nummer det stoffet har, og søk deretter etter det stoffet på ECHAs hjemmeside for å vite mer om stoffet. Hvis du er usikker på om du er dekket av de spesielle kravene, foreslår vi at du kontakter våre konsulenter på consulting@intersolia.com

AFS 2011:19 Tog ing krav e §

Regel for matching:

Produkt er klassifisert med H317 eller H334

OG

Produkt inneholder ett av følgende stoffer.

 • diisocyanater
 • epoksyplastkomponenter
 • organiske syreanhydrider
 • formaldehydharpikser
 • metakrylater merket H317 eller H334
 • akrylater merket med H317 eller H334

MERK! Dersom risikovurdering viser at eksponeringen for allergifremkallende stoffer er ubetydelig og at beskyttelsestiltak ikke er nødvendig, gjelder ikke kravene.

AFS 2011:19 Legekontroller f §

Regel for matching:

Produkt er klassifisert med H317 eller H334

OG

Produkt inneholder noen av følgende stoffer (inkludert stoffklassifisering).

 • epoksyplastkomponenter merket med H317 eller H334
 • formaldehydharpikser merket med H317 eller H334
 • metakrylater merket H317 eller H334
 • akrylater merket med H317 eller H334

MERK! Dersom risikovurdering viser at eksponeringen for allergifremkallende stoffer er ubetydelig og at beskyttelsestiltak ikke er nødvendig, gjelder ikke kravene.

AFS 2011:19 Skikkelighetsrapport g §

Regel for matching:

Produkt er klassifisert med H334

OG

Produkt inneholder noen av følgende stoffer (inkludert stoffklassifisering).

 • diisocyanater merket med H334
 • organiske syrehydrider merket med H334

MERK! Dersom risikovurdering viser at eksponeringen for allergifremkallende stoffer er ubetydelig og at beskyttelsestiltak ikke er nødvendig, gjelder ikke kravene.

AFS 2011:19 Training Requirements & Aptitude report e + g § (Cyanoakrylater)


Bruk av cyanoakrylater krever opplæring og et servicebevis, uavhengig av produktklassifisering

Regel for matching:

Produkter som inneholder CAS- eller EC-nr. for stoffgruppene: etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat.


MERK! Disse spesielle kravene gjelder kun dersom arbeidet varer til sammen mer enn 30 minutter per uke for disse produkt.Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.