Solnedgangsdato (REACH vedlegg XIV)

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.


Navigere til:
iSafe > Restriksjons- og forbudslister (bare relevant for liste REACH vedlegg XIV)

Spørsmål: Hva er "Solnedgangsdatoen"?

A: For den europeiske restriksjonslisten VEDLEGG XIV Godkjenningsliste får alle stoffer en solnedgangsdato.

Solnedgangsdatoen er datoen etter hvilken markedsføring og bruk av et stoff er forbudt med mindre en tillatelse er gitt til brukeren.


https://echa.europa.eu/authorisation-list
iSafe

Du kan finne "Solnedgangsdatoen" i iSafe for produkter på restriksjonslisten REACH vedlegg XIV:
Hvordan administrere

Hvis du trenger hjelp til å administrere produkt med en «solnedgangsdato», tilbyr vi konsultasjonstjenester.For henvendelser, vennligst kontakt:


Generelle henvendelser: consulting@intersolia.com

Storbritannia: consulting.uk@intersolia.com

Danmark: consulting.dk@intersolia.com

Tyskland: consulting.de@intersolia.com


Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.