Restriktionslister: Uddannelseskrav x4 (svensk lovgivning)

Denne artikel er blevet oversat med maskinoversættelse.


(Gammel navn: Udbildningskrav x3)


Fra. februar 2022 ændre vi navn på disse restriktionslister knyttet til særlige krav til allergifremkaldende kemiske produkt, så det bliver endnu tydeligere at se, hvilke produkt der er omfattet af hvilke krav.

Listerne er baseret på svensk lovgivning og er derfor kun tilgængelige for det svenske marked.

Restriktionslisterne findes som sædvanligt via Oversigt > Restriktions- og forbudslister.Baggrund og formål:

I henhold til AFS 2011: 19, 37a-g§ er der særlige krav til uddannelse, lægetjek og/eller egnethedsrapporter for håndtering af visse allergifremkaldende kemiske produkt.

Listen er der for at hjælp med at identificere disse specifikke krav og derefter handle for at opret et sikkert arbejdsmiljø og undgå eventuelle gebyrer.

Link til lovgivning AFS 2011:19: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/kemiska-arbetsmiljorisker-foreskrifter-afs2011-19.pdf

Lister:

 1. AFS 2011:19 Uddannelseskrav e §
 2. AFS 2011:19 Lægetjek f §
 3. AFS 2011:19 Aptitude rapport g §
 4. AFS 2011:19 Training Requirements & Aptitude rapport e + g § (Cyanoacrylater)


Pro tip!

Undrer du dig over, hvorfor et bestemt produkt er på nogen af ​​listerne? Tag et kig i iSafe under 'Restriktions- og forbudslister', hvilket stof der forårsager matchen. Klik derefter på 'Vis sammensætning' for at se, hvilket CAS-nummer det pågældende stof har, og søg derefter efter det pågældende stof på ECHA:s hjemmeside for at vide mere om stoffet.Hvis du er usikker på, om du er omfattet af de særlige krav, foreslår vi, at du kontakter vores konsulenter på consulting@intersolia.com

AFS 2011:19 Tog ing krav e §

Regel for matchning:

Produkt er klassificeret med H317 eller H334

OG

Produktet indeholder et af følgende stoffer.

 • diisocyanater
 • epoxy plastkomponenter
 • organiske syreanhydrider
 • formaldehydharpikser
 • methacrylater mærket H317 eller H334
 • acrylater mærket med H317 eller H334

BEMÆRK! Hvis risikovurdering vis, at eksponering for allergifremkaldende stoffer er ubetydelig, og at der ikke er behov for beskyttelsesforanstaltninger, gælder kravene ikke.

AFS 2011:19 Lægetjek f §

Regel for matchning:

Produkt er klassificeret med H317 eller H334

OG

Produkt indeholder et af følgende stoffer (inklusive stofklassificering).

 • epoxy plastkomponenter mærket med H317 eller H334
 • formaldehydharpikser mærket med H317 eller H334
 • methacrylater mærket H317 eller H334
 • acrylater mærket med H317 eller H334

BEMÆRK! Hvis risikovurdering vis, at eksponering for allergifremkaldende stoffer er ubetydelig, og at der ikke er behov for beskyttelsesforanstaltninger, gælder kravene ikke.

AFS 2011:19 Aptitude rapport g §

Regel for matchning:

Produkt er klassificeret med H334

OG

Produkt indeholder et af følgende stoffer (inklusive stofklassificering).

 • diisocyanater mærket med H334
 • organiske syrehydrider mærket med H334

BEMÆRK! Hvis risikovurdering vis, at eksponering for allergifremkaldende stoffer er ubetydelig, og at der ikke er behov for beskyttelsesforanstaltninger, gælder kravene ikke.

AFS 2011:19 Training Requirements & Aptitude rapport e + g § (Cyanoacrylater)


Brugen af ​​cyanoacrylater kræver træning og et servicecertifikat, uanset produktklassificering

Regel for matchning:

Produkter, der indeholder CAS eller EC-nr. for stofgrupperne: ethyl 2-cyanoacrylat eller methyl 2-cyanoacrylat.


BEMÆRK! Disse særlige krav udfør kun, hvis arbejdet i alt varer mere end 30 minutter om uge for disse produkt.Selvom der er gjort en indsats for at sikre nøjagtighed, er denne oversættelse muligvis ikke helt fejlfri. Vær venligst opmærksom på dette, når du fortolker oplysningerne.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.