Solnedgangsdato (REACH bilag XIV)

Denne artikel er blevet oversat med maskinoversættelse.


Naviger til:
iSafe > Lister over restriktioner og forbud (kun relevant for listen REACH bilag XIV)

Q: Hvad er "Solnedgangsdatoen"?

A: For den europæiske restriktionsliste BILAG XIV Godkendelsesliste får alle stoffer en udløbsdato.

Solnedgangsdatoen er den dato, efter hvilken markedsføring og anvendelse af et stof er forbudt, medmindre der er givet en tilladelse til brugeren.


https://echa.europa.eu/authorisation-list
iSafe

Du kan finde "Solnedgangsdatoen" i iSafe for produkter på restriktionslisten REACH Bilag XIV:
Hvordan man administrerer

Hvis du har brug for hjælp til at administrere produkter med en "Solnedgangsdato", tilbyder vi konsulenttjenester. For spørgsmål, kontakt venligst:


Generelle forespørgsler: consulting@intersolia.com

Storbritannien: consulting.uk@intersolia.com

Danmark: consulting.dk@intersolia.com

Tyskland: consulting.de@intersolia.com


Selvom der er gjort en indsats for at sikre nøjagtighed, er denne oversættelse muligvis ikke helt fejlfri. Vær venligst opmærksom på dette, når du fortolker oplysningerne.


Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.