Skapa en ny behörighetsgrupp

Navigera till:
Inställningar > Behörighet > Grupper > Skapa


Administratörer kan skapa egna behörighetsgrupper och skräddarsy dem helt enligt era behov. Några exempel på behörigheter som ni kan styra i er egna behörighetsgrupp, är att begränsa möjligheten att kunna signera riskbedömningar, flytta avdelningar eller inventera kemikalier.


För att skapa en egen behörighetsgrupp, navigera till Inställningar > Behörighet > Grupper > Lägg till

I tabellen nedan beskrivs alla behörigheter. Vi rekommenderar att du har den här artikeln bredvid dig när du skapar din egen behörighetsgrupp, eftersom det kan vara utmanande att förstå vad de olika behörigheterna gör i systemet.

Standardinställningen för alla behörigheter i er nya grupp är "Nej/Nej" på Läs- och Skrivrättighet. Bocka i rutan till vänster om behörigheten för att redigera behörigheten.


                                                                                                                                                         

BehörighetBeskrivning
Inställningar > KonfigurationGer behörigheter till funktioner som hittas under Inställningar >  Konfiguration; "Egna fält", "Enheter" och  "Nödnummer". OBS! Måste vara Ja/Ja för att användaren ska kunna se  dessa administratörsfunktioner.
Inställningar > AllmäntGer behörigheter till funktioner som hittas under Inställningar >  Allmänt; "Produkttyp". OBS! Måste vara Ja/Ja för att användaren ska  kunna se dessa administratörsfunktioner.
Redigera produktGer behörighet att klicka på 'Redigera' i produkters iSafe/produktinfo,  där man bl.a. kan skapa ett eget produktnamn och produktnummer. OBS! Måste  vara Ja/Ja för att användaren ska kunna se dessa administratörsfunktioner.  Behörighet för "Inventering" krävs också.
Ansökan Flex - Granska ansökanGer behörighet att avslå/godkänna produktansökningar. Behörighet för  "Inventering" krävs också.
Ansökan Flex - Skapa ansökanGer behörighet att skapa och skicka in produktansökningar.
Produktregister - internBehörighet som tillhör anpassad funktion. Bortse från denna behörighet. (varianter)
Inloggning till webbapplikationGer behörighet till iChemistry webbapplikation. Måste vara inställd på  Ja/Ja för att man ska kunna logga in.
InventeringGer behörigheter till att lägga till/ta bort produkter, samt redigera  lager och förbrukning.
RiskbedömningGer behörigheter att skapa/arkivera samt redigera riskbedömningar.
OrganisationGer behörighet att skapa/ta bort avdelningar, samt redigera namn och  placering på avdelningar. Behörighet för "Allmänt" krävs också.
Riskbedömning - SigneraGer behörighet att signera riskbedömningar. Behörighet för  "Riskbedömning" krävs också.
Ansökan - Gå till granskaGer behörighet till att efter man har skickat en ansökan att omdirigeras  till granskningen. Måste ha behörighet "Ansökan – Granska/lokal  bedömningsgrupp"
Förfråga produkterGer behörighet att förfråga nya produkter av Intersolia, som saknas i  "Globala produkter"-fliken i inventeringen. Behörighet för  "Inventering" krävs också.
Inventory - Hitta ej godkända produkterGer behörighet att kunna söka efter "Globala produkter" som ej  har godkänts i ansökan. (Gäller om man har begränsat inventeringen till att  endast visa produkter som är godkända i ansökan).
Ansökan – HSE stegBehörighet som tillhör anpassad funktion. Bortse från denna behörighet.
Ansökan – Granska/lokal bedömningsgruppGer behörighet att avslå/godkänna ansökningar. Behörighet för  "Inventering" krävs också. Gäller ej ansökan flex.
Ansökan – Förbearbetning stegBehörighet som tillhör anpassad funktion. Bortse från denna behörighet.
Skyddsblad - RedigeraGer behörighet att redigera skyddsblad i skyddsbladsredigeraren.  (Tillvalsfunktion)
Skyddsblad - PubliceraGer behörighet att publicera redigerat skyddsblad i  skyddsbladsredigeraren. (Tillvalsfunktion)
Substituera produkterGer behörighet att använda modulen Substitution, vilket innebär att kunna  ta beslut om att ersätta eller behålla kemiska produkter.
Ansökan - RaderaGer behörighet att kunna ta bort genomförda ansökningar, det vill säga  att kunna ta bort tidigare beslut för ansökningar. Gäller ej ansökan flex.
Distribution - RapportGer behörighet att kontrollera distribuerade produkters status och även  skicka om produkter. Gäller endast om man har distributionsmodul.
Etikett - RedigeraGer behörighet att redigera produktetiketter och skriva ut.
Inventering - Globala produkterGer behörighet att inventera in kemiska produkter från "Globala  produkter". Måste ha behörighet "Inventera kemikalier"
WPI (BA) - SkapaGer behörighet att skapa och redigera WPI/BA.
WPI (BA) - SigneraGer behörighet att signera WPI/BA.
Open accessGer behörighet att skapa Open access QR koder. (om användaren inte har några skrivrättigheter kommer användaren inte att se OpenAccess under Inställningar oavsett läsrättigheter).
Exponeringsscenario - SparaGer behörighet att spara beslut för exponeringsscenarion.
Exponeringsscenario - SigneraGer behörighet att signera beslut för exponeringsscenarion.
Exkludera från restriktions- och  förbudslistorGer behörighet att exkludera produkter från restriktions- och  förbudslistor.
SDB-jämförelse - Markera som kontrolleradGer behörighet att kontrollera och jämföra säkerhetsdatablad  (Tilläggsfunktion)
WPI (BA) - Redigera mallGer behörighet att skapa och redigera WPI/BA-mallar (färg, textstorlek  m.m.). Behörighet för "Inställningar > Konfiguration" krävs  också.
Produkttyp - RedigeraGer behörighet att skapa och redigera produkttyper. Behörighet för  "Inställningar > Allmänt" krävs också.
Inställningar > BehörighetGer behörighet att skapa, redigera och ta bort användare i iChemistry.  Behörighet för "Inställningar > Konfiguration" krävs också.
DubbletthanteringGer behörighet att se och ersätta dubbletter via Överblick > Dubblett.
Välkomstsidan - RedigeraGer behörighet att redigera välkomsttexten på startsidan för er  organisation. Behörighet för "Inställningar > Konfiguration"  krävs också.
WPI (BA) - ArkiveraGer behörighet att arkivera WPI/BA.
DokumentadminGer behörighet till att kunna göra ändringar, lägga till och radera i dokumentmodulen.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.