Opret en ny tilladelsesgruppe

Indstillinger > Tilladelser > Grupper > Tilføj 

Opret en ny tilladelsesgruppe

Du kan oprette dine egne tilladelsesgrupper og tilpasse dem efter dine behov. Du kan for eksempel begrænse muligheden for at underskrive risikovurderinger, flytte afdelinger eller tilføje kemikalier.

 

Hvis du vil oprette din egen tilladelsesgruppe, skal du navigere til Indstillinger → Tilladelser → Gruppe → Tilføj

 

 

 

 

Tabellen nedenfor beskriver alle tilladelser. Vi anbefaler, at du har denne artikel åben, mens du opretter din egen tilladelsesgruppe, da du herved nemt kan kontrollere hvad de forskellige tilladelser gør i systemet.

 

Standardindstillingen for alle tilladelser i den nye gruppe er "Nej/Nej" for læse- og skrivetilladelse. Marker feltet til venstre for tilladelsen for at ændre dette.

 

 

Tilladelse 

Beskrivelse

Indstillinger → Konfiguration

Giver tilladelse til funktioner, der findes under ”Indstillinger → Konfiguration” herunder; "Egne felter", "Enheder" og "nødtelefonnummer".
 Bemærk: Skal være Ja/ja for at brugeren kan se disse administratorfunktioner.

Indstillinger → Generelt

Giver tilladelser til funktioner, der findes under Indstillinger → Generelt; "Produkttype".
 Bemærk: Skal være Ja/ja for at brugeren kan se disse administratorfunktioner.

Rediger produkt

Giver tilladelse til at redigere et produkt, ved at klikke på "Rediger" i produktets iSafe/produktinfo.
Her kan du f.eks. oprette eget produktnavn og produktnummer. Bemærk: Skal være Ja/ja for at brugeren kan se disse administratorfunktioner.
 Tilladelse til "Lagerbeholdning" er også påkrævet.

Ansøgning Flex – Gennemgå ansøgning

Giver tilladelse til at afvise/godkende produktansøgninger, hvis denne funktion er inkluderet.
 Tilladelse til "Lagerbeholdning" er også påkrævet.

Ansøgning Flex – Opret ansøgning

Giver tilladelse til at oprette og indsende produktansøgninger, hvis denne funktion er inkluderet.
 (Tilføjelsesfunktion)

Produktregister – lokalt

Dette er en tillægsfunktion, som ikke er relevant for standardversionen af systemet.
 Ignorér derfor denne tilladelse. (Varianter)

Adgang til webapplikation

Giver tilladelse til iChemistry-webapplikationen.
 Skal være indstillet til Ja/Ja, for at brugeren kan logge ind.

Lagerbeholdning 

Giver tilladelse til at tilføje/fjerne produkter samt til at redigere i lagermængde og forbrug.

Risikovurdering

Giver tilladelse til at oprette/arkivere og redigere risikovurderinger.

Organisation

Giver tilladelse til at oprette/slette afdelinger samt redigere afdelingernes navn og placering.
 Tilladelse til “Indstillinger → Generelt" er også påkrævet.

Risikovurdering – underskriv

Giver tilladelse til at underskrive risikovurderinger.
 Tilladelse til funktionen "Risikovurdering" er også påkrævet.

Ansøgning – Omdiriger til gennemgang

Giver tilladelse til at omdirigere en produktansøgning til gennemgang.
 Tilladelsen til funktionen "Ansøgning - Gennemgang/ vurderingsgruppe” er påkrævet. (Tilføjelsesfunktion).

Anmod om produkter

Giver tilladelse til at anmode om nye produkter fra Intersolia, som ikke allerede kan findes under fanen "Globale produkter" i lagerbeholdningen. Tilladelse til "Lagerbeholdning" er også påkrævet.

Lagerbeholdning – Find ikke-godkendte produkter

Giver tilladelse til at søge efter "globale produkter", der ikke er blevet godkendt i en ansøgningsproces. (Er kun relevant, hvis du har begrænset lagerbeholdningen til kun at vise produkter, der er godkendt i ansøgningen).

Ansøgning – HSE

Adresserer tilladelse i en sjældent anvendt tillægsfunktion. Ignorer derfor denne tilladelse.

Ansøgning – Gennemgang/ vurderingsgruppe

Giver tilladelse til at afvise/godkende ansøgninger.
Tilladelse til funktionen "Lagerholdning" er påkrævet.
 Denne tilladelse er ikke relevant for systemer med Ansøgning Flex.

Ansøgning - Forbehandling 

Adresserer tilladelse i en sjældent anvendt tillægsfunktion. Ignorer derfor denne tilladelse.

Sikkerhedsinstruktion – Rediger

Giver tilladelse til at redigere sikkerhedsinstruktionen i den tilhørende editor.
 (Tilføjelsesfunktion)

Sikkerhedsinstruktion - Udgiv

Giver tilladelse til at udgive redigerede sikkerhedsinstruktioner ændret via den tilhørende editor.
 (Tilføjelsesfunktion)

Erstat produkter 

Giver tilladelse til at anvende substitutionsmodulet, hvor farlige kemikalier kan udskiftes med mindre farlige alternativer. Overvejelser i forbindelse med substitutionsprocessen kan tilføjes.

Ansøgning - Slet 

Giver tilladelse til at slette fuldførte ansøgninger, dvs. at kunne slette tidligere afgørelser for produktansøgninger, hvis denne funktion er inkluderet.  
 Gælder ikke for systemer med Ansøgning Flex.

Distribution - Rapport

Giver tilladelse til at kontrollere status for distribuerede produkter og genudsende den tilhørende dokumentation.  
 Gælder kun, hvis du har distributionsmodulet eller iD.

Etiket - Rediger

Giver tilladelse til at redigere og printe etiketter.

Lagerbeholdning - Globale produkter

Giver tilladelse til at tilføje kemikalier fra “Globale produkter” i Lagerbeholdningsmodulet.
 Tilladelse til Lagerbeholdningsmodulet er påkrævet. 

WPI (BA) - Opret

Giver tilladelse til at oprette og redigere i WPI/BA.
 Ikke relevant for danske systemer. 

WPI (BA) - Underskriv

Giver tilladelse til at underskrive WPI/BA.
 Ikke relevant for danske systemer. 

Eksponeringsscenarie - Gem

Giver tilladelse til at gemme beslutninger for eksponeringsscenarier, såfremt denne funktion er inkluderet.

Eksponeringsscenarie - Underskriv

Giver tilladelse til at underskrive beslutninger for eksponeringsscenarier, såfremt denne funktion er inkluderet.

Udeluk fra restriktions- og forbudslister  

Giver tilladelse til at udelukke kemikalier fra specifikke restriktions- og forbudslister.

Sammenligning af SDB - Kontrolleret

Giver tilladelse til at kontrollere og sammenligne nye sikkerhedsdatablade i forhold til tidligere versioner, såfremt denne funktion er inkluderet. 

WPI (BA) - Rediger skabelon 

Giver tilladelse til at oprette og redigere WPI/BA-skabeloner (farve, tekst str., osv.). Tilladelse til “Indstillinger → Konfiguration” er også påkrævet.
 Ikke relevant for danske systemer. 

Produkttype - Rediger

Giver tilladelse til at tilføje og redigere produkttyper.
 Tilladelse til "Indstillinger → Generelt" er påkrævet.

Indstillinger → Tilladelser

Giver tilladelse til at tilføje, redigere og fjerne brugere i iChemistry.
 Tilladelse til "Indstillinger → Konfiguration" er også påkrævet.

Dublet håndtering

Giver tilladelse til at se og udskifte dubletter via Oversigt → Dubletter.

Velkomst siden - rediger

Giver tilladelse til at redigere i velkomstteksten på forsiden for din organisation.
 Tilladelse til "Indstillinger → Konfiguration" er også påkrævet.

WPI (BA) - Arkiv

Giver tilladelse til at arkivere WPI/BA.
 Ikke relevant for danske systemer.

 

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.