Opret en ny tilladelsesgruppe

Denne artikel er blevet oversat med maskinoversættelse.

Naviger til:
Knappen Indstillinger > Tilladelser > Grupper > Opret


Administratorer kan oprette egne tilladelsesgrupper og tilpasse dem efter dine behov. Nogle eksempler på rettigheder, som du kan kontrollere i din egen rettighedergruppe, er begrænsning af muligheden for at underskrive risikovurderinger, flytte afdelinger eller lagerbeholdning kemikalier.


Sådan opretter du din egen tilladelsesgruppe:

1. Naviger til Indstillinger (tandhjulet i hovedmenuen)

2. Rettigheder

3. Grupper

4. Tilføje


Tabellen nedenfor beskriver alle rettigheder.Vi anbefaler, at du har denne artikel ved siden af ​​dig, når du opretter din egen tilladelsesgruppe, da det kan være ret udfordrende at forstå ellers, hvad de forskellige rettigheder gør i systemet.


Standardindstillingen for alle rettigheder i din nye gruppe er "Nej/Nej" på læse- og skrivetilladelse.Marker afkrydsningsfeltet til venstre for tilladelsen for at redigere tilladelsen.Tilladelse Beskrivelse
Indstillinger > Konfiguration Giver tilladelser til funktioner fundet under Indstillinger > Konfiguration; "Egne felter", "Enheder" og "Nødnummer". Bemærk: Skal være Ja/Ja, for at brugeren kan se disse admin-funktioner.
Indstillinger > Generelt Giver tilladelser til funktioner fundet under Indstillinger > Generelt; "Produkttype". Bemærk: Skal være Ja/Ja, for at brugeren kan se disse admin-funktioner.
Rediger produkt Giver tilladelse til at klikke på 'Rediger' i produktets iSafe/produktinfo, hvor du f.eks kan oprette deres eget produktnavn og produktnummer. Bemærk: Skal være Ja/Ja, for at brugeren kan se disse admin-funktioner. Tilladelse til "Lagerbeholdning" er også påkrævet.
Ansøgning Flex - Gennemgå ansøgning Giver tilladelse til at afvise/godkende produktansøgninger. Tilladelse til "Lagerbeholdning" er også påkrævet.
Ansøgning Flex - Opret applikation Giver tilladelse til at oprette og indsende produktansøgninger.
Produktkartotek - Lokal information Giver tilladelse i en supplerende funktion. Ignorer denne tilladelse. (Varianter)
Adgang til webapplikation Giver tilladelse til iChemistry-webapplikationen. Skal indstilles til Ja/Ja for at brugeren kan logge på.
Lagerbeholdning Giver tilladelse til at tilføje/fjerne produkter, samt redigere lagermængde og forbrug.
Risikovurdering Giver rettigheder til at oprette/arkivere og redigere risikovurderinger.
Organisation Giver tilladelse til at oprette/slette underafdelinger, samt redigere navn og placering på underafdelinger.Tilladelse til "Generelt" er også påkrævet.
Risikovurdering - Underskriv Giver tilladelse til at underskrive risikovurderinger. Der kræves også tilladelse til "Risikovurdering".
Ansøgning - Omdiriger til anmeldelse Giver tilladelse til at blive omdirigeret til anmeldelsen efter indsendelse af en ansøgning. Skal have tilladelse "Ansøgning – Gennemgang/webstedsvurderingsgruppe"
Anmod om produkter Giver tilladelse til at anmode om nye produkter fra Intersolia, som mangler på fanen "Officielt handelsnavn" i lagerbeholdning.Tilladelse til "Lagerbeholdning" er også påkrævet.
Lagerbeholdning - Find ikke godkendte produkter Giver tilladelse til at søge efter "Officielt handelsnavn", der ikke er blevet godkendt i en ansøgningsproces.(Gælder hvis du har begrænset lagerbeholdningen til kun at vise produkter der er godkendt i ansøgningen).
Ansøgning - HSE-trin Giver tilladelse i en supplerende funktion. Ignorer denne tilladelse.
Ansøgning – Review/site vurderingsgruppe Giver tilladelse til at afvise/godkende ansøgninger. Tilladelse til "Lagerbeholdning" er også påkrævet.Gælder ikke Ansøgning flex.
Ansøgning – Forbehandlingstrin Giver tilladelse i en supplerende funktion. Ignorer denne tilladelse.
Sikkerhedsseddel - Rediger Giver tilladelse til at redigere sikkerhedsark i sikkerhedsarkeditoren. (tillægsfunktion)
Sikkerhedsark - Udgiv Giver tilladelse til at publicere redigeret sikkerhedsblad i sikkerhedsarkeditoren. (tillægsfunktion)
Erstatningsprodukter Giver tilladelse til at bruge Substitutionsmodulet, hvilket betyder at kunne træffe beslutninger om udskiftning eller opbevaring af kemiske produkter.
Ansøgning - Slet Giver tilladelse til at slette afsluttede ansøgninger, dvs for at kunne slette forrige afgørelser om ansøgninger.Gælder ikke Ansøgning flex.
Fordeling - Rapport Giver tilladelse til at kontrollere status for distribuerede produkter og også sende produkter igen. Gælder kun hvis du har et distributionsmodul.
Etiket - Rediger Giver tilladelse til at redigere produktetiketter og udskrive dem.
Lagerbeholdning - Officielt handelsnavn Giver tilladelse til at tilføje kemiske produkter fra "Officielt handelsnavn" i lagerbeholdning.Tilladelse til Lagerbeholdning er også påkrævet.
WPI (BA) - Opret Giver tilladelse til at oprette og redigere WPI/BA.
WPI (BA) - Underskriv Giver tilladelse til at underskrive WPI/BA.
Åben adgang Giver tilladelse til at oprette Open Access QR-kode (hvis brugeren ikke har nogen skriverettigheder, vil brugeren ikke se OpenAccess i menuen Indstillinger uanset læserettigheder).
Eksponeringsscenario - Gem Giver tilladelse til at gemme beslutninger for eksponeringsscenarier.
Eksponeringsscenario - Underskriv Giver tilladelse til at underskrive beslutninger for eksponeringsscenarier.
Udelukke fra restriktions- og forbudslister Giver tilladelse til at udelukke produkter fra restriktions- og forbudslister.
SDB-sammenligning - Markér som markeret Giver tilladelse til at kontrollere og sammenligne sikkerhedsdatablade (tillægsfunktion)
WPI (BA) - Rediger skabelon Giver tilladelse til at oprette og redigere WPI/BA-skabeloner (farve, tekststørrelse osv.). Tilladelse til "Indstillinger > Konfiguration" er også påkrævet.
Produkttype - Rediger Giver tilladelse til at oprette og redigere produkttyper. Tilladelse til "Indstillinger > Generelt" er også påkrævet.
Indstillinger > Rettigheder Giver tilladelse til at oprette, redigere og slette brugere i iChemistry. Tilladelse til "Indstillinger > Konfiguration" er også påkrævet.
Dobbelt håndtering Giver tilladelse til at se og erstatte dubletter via Oversigt > Dubletter.
Velkomstside - rediger Giver tilladelse til at redigere velkomstteksten på hjemmesiden for din organisation. Tilladelse til "Indstillinger > Konfiguration" er også påkrævet.
WPI (BA) - Arkiv Giver tilladelse til at arkivere WPI/BA.
Dokumenter - Håndtering Giver tilladelse til at foretage ændringer, tilføje og slette i dokumentmodulet.


Selvom der er gjort en indsats for at sikre nøjagtighed, er denne oversættelse muligvis ikke helt fejlfri. Vær venligst opmærksom på dette, når du fortolker oplysningerne.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Beklager, at vi ikke kunne hjælpe. Hjælp os med at forbedre denne artikel med din feedback.