Skapa en ny användare

Navigera till:
Inställningar > Behörighet > Användare > Skapa användare


Adminstratörer (behörighetsgrupp) i iChemistry kan skapa och hantera användare. Ansvaret för att skapa, hantera och ta bort användare ligger hos er, Intersolia kommer aldrig att göra ändringar i er användarlista.


Alla fält markerade med (*) är obligatoriska fält och måste fyllas i.


 • Användarnamn*- Formatet på användarnamnet ska helst vara förnamn.efternamn

 • E-post*- Är e-postadressen till den nya användaren, lösenordet skickas till denna adress. 

 • Behörighetsgrupp*- Är den grupp som bestämmer vilka rättigheter användaren har i iChemistry. Behörighetsgruppen "Administrator" kommer endast att få läsrättigheter. Behörighetsgruppen "Administratör" kommer att få skrivrättigheter. Det är möjligt att skapa anpassade behörigheter via Inställningar> Behörigheter.

 • Tillfälligt engångslösenord- Är det lösenord som kommer skickas ut till användaren efter man har skapat upp den. 

 • Standard programspråk- Är det språk som användaren kommer ha som systemspråk

 • Standard dokumentspråk- Är det språk som användaren kommer ha som dokumentspråk (Oftast är det samma som programspråk)


Organisatorisk behörighet

Under organisatorisk behörighet kommer man kunna anpassa användarens behörigheter genom att välja avdelning i organisationsträdet.


 • Läsrättigheter - Tillåter användaren att läsa information från den avdelning du väljer. Detta är användbart när en administratör endast ska ha redigerings-/skrivrättigheter på en specifik avdelning, men fortfarande kunna läsa information från fler avdelningar.

 • Skrivrättigheter: Kommer ge användaren möjlighet att redigera information från och med den avdelningen som man väljer. OBS! Användaren behöver tillhöra en behörighetsgrupp som har rättigheter att redigera. Om du har valt Behörighetsgrupp: User spelar det ingen roll vad du väljer under Skrivrättigheter, 'User' kommer bara att ha läsrättigheter i hela systemet. 

 • Användaren tillhör följande organisationsenhet: Bestämmer från var i organisationsträdet användaren utgår ifrån vid inloggning (Oftast samma som skriv-rättigheterna).Personuppgifter

Under Personuppgifter har man valbara och ej valbara fält att fylla i. 


 • Anställnings Nr- Är ett fält som blir synligt i användarlistan. Kan vara bra om man har flertal användare.

 • Namn (För- och efternamn)*- Är ett tvingande fält och här fyller man i för- och efternamn på användaren.

 • Autoinloggning- Används endast om man har en snabblänk (måste skapas upp separat). Kan klickas i om man inte vill att användaren ska kunna återställa sitt lösenord. 
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.