Administrera enheter

Navigera till:
Inställningar > Konfiguration > EnheterObservera att endast administratörer med inställningsbehörighet har behörighet att administrera enheter


Ni kan begränsa vilka enheter som används i inventeringsmodulen, för Lagerhållning och Förbrukning. Hur man tar bort enheter


1. Gå till inställningsmenyn 


2. Välj Konfiguration > Enheter (om du inte kan se knappen Enheter har din användare inte behörighet)
3. Markera eller avmarkera rutorna till höger vid varje enhet.


Markera för att använda enheten i inventeringen.


Avmarkera för att dölja enheten i inventeringen.
Exempel:


Här har vi bara markerat "l" och "kg"Därför kan ni sedan bara välja "l" och "kg" i inventeringen.
Om ni sedan tidigare har angett enheter i inventeringen, som nu har inaktiverats, kommer dessa inte att förändras, men de kan inte väljas om på nytt. 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.