Jämför SDB-versioner

Gäller för: iChemistry

Finns att hitta: Meny > Verktyg > SDB-jämförelse (Tilläggstjänst)


Jämför SDB-versioner

Med denna funktion underlättar vi för iChemistry-användare att jämföra SDB och ge en mer överskådlighet på de förändringar som skett. 

Man kan detaljerat jämföra förändringar i säkerhetsdatabladet i sektion 2 och 3. 


  • Funktion för att detaljerat jämföra Säkerhetsdatablad som förändrats i sektion 2 och 3

  • Tydlig överblick på säkerhetsdatablad som har ändrats eller uppdaterats, men även vilka som behöver hanteras och verifieras.
  • Skillnaderna mellan bladens ändrade information visas tydligt genom att dessa rödmarkeras.
  • Möjlighet att bifoga kommentar till SDB, kontrollfunktion genom att SDB markeras verifierade och kommenterade.
  • Hanterade SDB finns kvar under en separat flik (Kontrollerad) för att undvika dubbelarbete


Aktiva

Här får man en tydlig överblick på säkerhetsdatablad som har ändrats eller uppdaterats, men även vilka som behöver hanteras och verifieras.

Avdelningsträdet finns till höger och här kan man gå avdelningsvis för att kontrollera produkterna.Klicka på produkten för att öppna och påbörja jämförelsen

  • Skillnaderna mellan bladens uppdaterad information visas tydligt genom att dessa rödmarkeras.


Namn och benämning

Här får man information om produkten. Har produkten ett eget produktnummer och eget handelsnamn kommer den informationen vara synlig här.

Kommentarer läggs även till här och om man har kontrollerat produkten kan man klicka i rutan för "Kontrollerad" och produkten flyttas från "Aktiva"-listan till "Kontrollerad".


Här kan man även lägga till en kommentar utan att behöva markera produkten som kontrollerad. Då kommer produkten att ligga kvar i listan "Aktiva" men vara markerad med en gul flagga. Skriv in din kommentar och sedan klicka på "Spara" i toppmenyn.För att markera produkten som "Kontrollerad" måste användaren ha de rätta behörigheterna. Se Användare och rättigheter för att ställa in de rätta behörigheterna till användaren.

För att användaren även ska kunna klicka i "Kontrollerad för alla avdelningar" behöver den också ha behörighet från toppavdelningen i organisationsträdet. Om användaren inte har toppavdelningen i sina behörigheter kommer inte denna knapp vara synlig. När produkten är markerad som "Kontrollerad" och man sedan klickar på spara, flyttas den till listan för "Kontrollerad"


Detta stöds hos kunder som har flera länkar till tex olika siter/länder i sitt system. "Kontrollerad för alla avdelningar" avser alltid den länken man är inloggad i. Dvs har man bara access till en del av ett system kan man endast applicera "Kontrollerad för alla avdelningar" på de man har synliga i länken.


Gällande SDB/Tidigare SDB

Jämförelsen görs mellan sektionerna 2 och 3. Har inte någon ändring skett kommer inte texten vara fetmarkerad och röd.

Under "Gällande SDB" kan ni se den senaste versionen av produktinformation och under "Tidigare SDB" kan man se det förra bladet som var tillgängligt, genom att klicka på ikonen bredvid rubrikerna kan man få upp det fullständiga säkerhetsdatabladet.


När funktionen aktiveras, hämtar den även upp historisk data från tidigare SDB. Har det skett en ändring i ett nyinkommet SDB kommer det att flaggas upp i modulen.

Finns inget tidigare SDB så kommer det inte finnas med i listan. Man kan kontrollera om det finns fler versioner av produktens SDB på i iSafe sida 2.

 Nuvarande sammansättning

Nyligen tillagda ämnen markeras i blått.

Inga ändringar markeras utan färg (svart).

Har det varit någon ändring i ämnet markeras det i röd text.Riskbedömning

Om produkten har en signerad riskbedömning kommer den att visas i en lista nedanför jämförelsen.

Här kan du kontrollera om risken behöver omvärderas på grund av förändringar, även datum för signering av riskbedömningen är synlig, för att kunna jämföra datum på det nya säkerhetsdatabladet och riskbedömningen.Om rutan för att risken behöver omvärderas klickas i kommer den att vara synlig i riskbedömningslistan med ett rött öga över den gröna bocken.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.