Jämför SDB-versioner

Navigera till:
Verktyg > SDB-jämförelse (Tilläggstjänst)

Jämför SDB-versioner

Med den här funktionen kan du i detalj jämföra ändringar i säkerhetsdatabladet i avsnitt 2 och 3, mellan tidigare och nuvarande SDB. 


Aktiva

Här ser du produkter vars säkerhetsdatablad har uppdaterats eller ändrats (röd flagga).Klicka på en produkt för att se ändringarna i säkerhetsdatabladen. Skriv en kommentar och välj att kryssa i antingen kryssrutan "Kontrollerad" om du vill att den ska gälla för bara den valda avdelningen, eller "Kontrollerad för alla avdelningar" om du vill att den ska gälla för alla avdelningar i organisationsträdet där du har skrivbehörighet.


När du har kontrollerat och sparat kommer produkten att flyttas från "Aktiva" till "Kontrollerad".


Du kan lägga till en kommentar utan att behöva markera produkten som kontrollerad. Produkten kommer att finnas kvar under "Aktiva" men får en gul flagga. Lägg till din kommentar och klicka på "Spara" i toppmenyn.Jämför nuvarande SDB med det gamla SDB

En jämförelse görs mellan avsnitt 2 och 3 i säkerhetsdatabladen. Det betyder att du kan se om t.ex. klassificeringen eller innehållet av olika ämnen har ändrats.(1) Båda versionerna av SDS är tillgängliga via länken i det övre högra hörnet.


(2) Svart "vanlig" text betyder att det inte finns några ändringar i dessa delar.


(3) Text markerad med rött har ändringar, så i detta exempel ovan är produkten inte längre klassificerad med H229 eller H223.


Tips! Om du vill se alla tillgängliga tidigare säkerhetsdatablad för en produkt som vi har registrerat historiskt i iChemistry, navigera till iSafe > Visa produkthistorik.


Nuvarande sammansättning


(1) Svart "vanlig" text betyder att det inte finns några ändringar.


(2) De nyligen tillsatta ämnena är markerade med blått.


(3) Om ämnet finns kvar, men det sker en förändring i koncentration eller ämnesklassificering, kommer det att markeras med rött.


Se över riskbedömningen?

Om produkten har en signerad riskbedömning kommer den att synas i en lista under jämförelsen.

Här kan du kontrollera om risken behöver omprövas på grund av förändringar, även datum för underskrift av riskbedömningen syns så du kan kontrollera om det gamla säkerhetsdatabladet är äldre än riskbedömningen.Om rutan för att "risken behöver omvärderas" klickas i kommer det att synas i riskbedömningslistan med ett rött öga över den gröna bocken.
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.