Våra standardgrupper för användarbehörighet

Du kan skapa egna behörighetsgrupper i iChemistry och anpassa dem efter era unika behov, men för att göra det enklare för er erbjuder vi förslag på så kallade standardgrupper som du kan välja från. Det är inte möjligt att justera behörigheterna i dessa grupper; allt är förinställt för att göra det enkelt för dig att snabbt välja en grupp.


Våra standardgrupper:1. System admin 

Gammalt namn: Administrator


Kort beskrivning:

Full tillgång till alla funktioner i iChemistry.


För vem?

Denna behörighetsgrupp har tillgång till allt i iChemistry och är avsedd för personen/personerna som är ansvarig(a) för att skapa och hantera användare och behörigheter. Detta hjälper er att följa er interna IT-policy som ofta bara tillåter vissa individer att bevilja åtkomst till era IT-system, såsom iChemistry.


2. Global admin


Kort beskrivning:

Full tillgång till alla funktioner i iChemistry, förutom att skapa och hantera användare och behörigheter.


För vem?

Denna behörighetsgrupp är avsedd för den eller dom som ytterst ansvarig(a) för kemikaliehanteringen. Beroende på hur ni är organiserade kan denna användare tillhöra toppavdelningen, eller också lands-/verksamhetsnivå. De har tillgång till alla funktioner, förutom att skapa och hantera användare och behörigheter, inklusive konfigurationsinställningar som påverkar hela systemet. Globala administratörer kan signera bedömningar.


3. Site admin


Kort beskrivning:

Administrera EHS-arbetet lokalt på sin anläggning/område.


För vem?

Denna grupp är för lokala EHS-administratörer som utför EHS-uppgifter men som inte är ytterst ansvariga för arbetsmiljön. De kan anpassa inventeringen, och de kan skapa, redigera och arkivera riskbedömningar, men de kan inte signera dem. De kan inte hantera användare och behörigheter, och de kan inte redigera organisationsstrukturen, såsom att skapa avdelningar. En generell rekommendation är att tilldela dessa användare till den underavdelning de tillhör (oftast inte toppavdelningen).


4. Read-only user

Tidigare namn: User


Kort beskrivning:

Läsrättigheter till alla funktioner i iChemistry, men ingen behörighet att ändra något i systemet.


För vem?

För användare som använder kemiska produkter och behöver information om dem, men inte på annat sätt är involverade i iChemistry. De behöver få tillgång till information om kemiska produkter, inklusive säkerhetsdatablad och hanteringsinstruktioner. De kan söka efter produkter, se produktrapporter, osv.


Klicka på denna länk för att se en jämförelse av behörigheter (förhandsvisning nedan).Övriga grupper:

5. Distribution Administrator

Endast tillämpligt för iDistributor-system, inte relevant för iChemistry-system.


(6) Restricted

Denna grupp tas bort som standardgrupp. Men oroa er inte; om ni har användare som har tilldelats denna användargrupp har vi skapat en lokal behörighetsgrupp i ert system med exakt motsvarande behörigheter som den gamla standardbehörighetsgruppen och tilldelat dessa användare till den lokala gruppen istället.


Den enda skillnaden mellan den gamla gruppen "Restricted" och "Read-only user" är att den förstnämnda inte har läsrättigheter till riskbedömningar.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.