Egna fält

Navigera till:
Inställningar > Konfiguration > Egna fält
Redigera i iSafe

Egna fält

Egna fält är användbart när du behöver lägga till viss data eller värden om dina produkter. Du kan manuellt lägga in information för dina produkter, i dina egenskapade fält.


Information som läggs till i Egna fält kommer att visas på iSafe och i rapporten Utökad. 

Titlarna för de egna fälten läggs till under Inställningar > Konfiguration > Egna fält


Du kan ha upp till 20 egna fält, kontakta support@intersolia.com om du vill att vi ska låsa upp fler fält.Obs: Om ni har ett system med flera länder och språk kommer Egna fält inte att översättas, så ni behöver använda ett gemensamt språk när ni namnger dem.Lägg in information i egna fält

Sök upp den produkten ni önskar att lägga till information för egna fält. 

Gå till iSafe > Redigera > Lägg till data > Spara


Informationen som läggs till kommer att vara specifik för den produkten och synlig i iSafe:

Egna fält i Utökad förteckning

Gå till Förteckningar > Produkter > Utökad


Den tillagda informationen kommer att synas i Utökad förteckning:


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.