PBT / vPvB (EU-restriksjonsliste)

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.


Naviger til Oversikt > Restriksjons- og forbudslister

«Om listen

Vedlegg XIII til REACH-forordningen setter kriterier for stoffer som er persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB).


Denne listen består av stoffer som er bekreftet PBT/vPvB i henhold til det offisielle nettstedet til PBT-vurderingslisten på ECHAs nettsted.Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.