Egne felt

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.

Navigere til:
Innstillinger > Konfigurasjon > Egne felt
Rediger i iSafe

Egne felt kan være nyttige når du skal legg til bestemte data eller verdier om produktene dine. Den lar deg manuelt legg til data om noen eller alle produktene dine.


Informasjon som legges til i Egne felt vil vises på iSafe og i rapporten Utvidet. Titlene for de egne feltene legges til under Innstillinger > Egne felt

Du kan ha opptil 20 egne felt, vennligst kontakt support@intersolia.com hvis du vil at vi skal låse opp flere felt.



Merknad: Hvis du har et system med flere språk, vil ikke Egne-feltene bli oversatt, så du må bruke ditt vanlige språk når du navngir dem.


Legg til informasjon i egendefinerte felt

Søk etter produktet du vil legg til informasjon om.

Gå til iSafe > Rediger > Legg til data > Lagre



Informasjonen som legges til vil være spesifikk for det produktet og synlig i iSafe:



Egne felt i Utvidet rapport

Gå til Rapporter > Produkter > Utvidet


Den ekstra informasjonen vil være synlig i Utvidet rapport:



Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.