Administrere enheter

Vær oppmerksom på at bare administratorer med innstillingstillatelse har tillatelse til å administrere enheter

 

Du kan begrense hvilke enheter som brukes i inventeringen for maksimal lagerbeholdning og maksimalt forbruk.

 

Hvordan fjerne enheter

1. Gå til innstillingsmenyen

 

2. Velg Konfigurasjon > Enheter" (Hvis du ikke kan se knappen Enheter, har ikke brukeren din tilstrekkelige tillatelser)

 

3. Merk av eller fjern avmerkingen for boksene til høyre for hver enhet.

Kryss av for å bruke enheten i inventeringen.

Fjern haken for å skjule enheten i inventeringen.

 

 

Eksempel:

Her har vi bare krysset av for "l" og "kg"

 

Graphical user interface

Description automatically generated

 

Derfor kan du bare velge "l" og "kg" i inventeringen.

 

Graphical user interface

Description automatically generated

 

Hvis du tidligere har angitt enheter i inventeringen som nå er deaktivert, vil disse dataene ikke endres, men de kan ikke velges på nytt i fremtiden.

 

 

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.