Administrere enheter

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.

Navigere til:
Innstillinger > Konfigurasjon > Enheter


Vær merknad på at bare administratorer med innstillingstillatelse har autorisasjon til å administrere enheter


Du kan begrense hvilke enheter som brukes i varelageret for maksimalt lager og maksimalt forbruk.


Hvordan fjern enheter

1. Gå til innstillingsmenyen2. Velg "Enheter" (Hvis du ikke kan se Enheter-knappen, har ikke brukeren din tillatelse til å rediger enheter)


3. Kryss av eller fjern merket for boksene til høyre ved hver enhet.

Kryss av for å bruke enheten i inventar.

Fjern merket for å skjule enheten i inventaret.


Eksempel:

Her har vi kun krysset av for "l" og "kg"Derfor kan du kun velge "l" og "kg" i inventaret.Hvis du tidligere har lagt inn enheter i inventaret, som nå er deaktivert, endres ikke disse dataene, men de kan ikke velges på nytt i fremtiden.


Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.