Administrere enheter

Vær oppmerksom på at bare administratorer med innstillingstillatelse har tillatelse til å administrere enheter

 

Du kan begrense hvilke enheter som brukes i inventeringen for maksimal lagerbeholdning og maksimalt forbruk.

 

Hvordan fjerne enheter

1. Gå til innstillingsmenyen

 

2. Velg "Enheter" (Hvis du ikke kan se knappen Enheter, har ikke brukeren din tilstrekkelige tillatelser)

 

3. Merk av eller fjern avmerkingen for boksene til høyre for hver enhet.

Kryss av for å bruke enheten i inventeringen.

Fjern haken for å skjule enheten i inventeringen.

 

 

Eksempel:

Her har vi bare krysset av for "l" og "kg"

 

Graphical user interface

Description automatically generated

 

Derfor kan du bare velge "l" og "kg" i inventeringen.

 

Graphical user interface

Description automatically generated

 

Hvis du tidligere har angitt enheter i inventeringen som nå er deaktivert, vil disse dataene ikke endres, men de kan ikke velges på nytt i fremtiden.

 

 

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.