Årsförbrukning och maximal förvaring

Navigera till:
Verktyg > InventeringNär ni arbetar med era produkter i inventeringen har ni möjlighet att lägga till årsförbrukning och maximal förvaring. Ni kan använda dessa fält som ni vill, men nedan är våra rekommendationer om hur ni kan utnyttja fälten så att ni har ett bra underlag för rapportering när det behövs till olika intressenter såsom myndigheter.Årsförbrukning

Här specificerar ni den uppskattade mängden av den kemiska produkter, som kommer att förbrukas under nuvarande år i den valda avdelningen.Denna data är synlig i flera förteckningar såsom Enkel och Utökad, samt i iSafe. När ni rapporterar till myndigheter eller andra kan de kräva att få veta hur mycket av en viss produkt eller ämne ni använder årligen och det är därför värdefullt att lägga till denna data i inventeringen. I fliken "Summera" i förteckningarna hjälper systemet er att summera de angivna förbrukningsmängderna för att visa den totala användningen av en produkt/ämne, så ni inte själva behöver räkna ut det avdelning för avdelning.Maximal förvaring

Här specificerar ni den uppskattade mängden av den kemiska produkten, som kommer att förvaras på vald avdelning vid ett och samma tillfälle, t.ex. "den lagrade mängden kommer aldrig att överstiga X kg här". Det kan alltså vara både mindre eller mer än den uppskattade årsförbrukningen.Det kan såklart vara bra att veta den maximalt förvarade mängden av en viss kemikalie oavsett dess egenskaper, men det är särskilt viktigt för brandfarliga och explosiva kemikalier. Det beror på reglerna om hur mycket ni får lagra på samma plats samtidigt för att undvika brandolyckor. Om ni använder brandfarliga/explosiva kemikalier är det viktigt att hålla reda på vilka de är och hur mycket som maximalt förvaras samtidigt på samma plats. Den så kallade Brandförteckningen kan hjälpa er med det, och för att den ska kunna summera mängden brandfarliga/explosiva kemikalier är det viktigt att vi har angett det i inventeringen.


Skulle ni ha några frågor om brandförteckning eller liknande är ni välkomna att kontakta support.se@intersolia.com eller om ni behöver hjälp från våra EHS-experter kan ni kontakta dem på consulting@intersolia.com 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.