Egne produkter

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.

Navigere til:
Verktøy > Egne produkter
Verktøy > Lager > Opprett


Det kan være ulike grunner til å lage ditt Egne produkter, for eksempel:


- å skape en risikokilde for risikovurdering som for eksempel en bestemt type støv eller røyk

- å inventering et produkt som ikke krever et sikkerhetsdatablad ved lov

- for produkt der du ikke ønsker vår oppdateringstjeneste


Viktig å huske er at disse selvlagde produktene ikke holdes oppdatert av Intersolia, men du kan selv legg ved dokument til disse produkt, som sikkerhetsdatablad, men også andre dokumenter.


Via Verktøy > Egne produkter finner du produkt som du selv har laget i iChemistry.Derfra kan du også lage nye egne produkt.


Klikk på Ny for å opprett ny eget produkt og fyll ut popup-skjemaet.

En alternativ måte å komme til dette popup-skjemaet på er å gå via Inventar > Legg til > Opprettinventar

Når du er ferdig med skjemaet kan du lagerføre ditt eget produkt til den avdelingen du ønsker. Dette gjør du ved å stå i den aktuelle avdelingen, gå til Verktøy > Varelager > Legg til > Søk etter eget produkt med produktnavn eller produktnummer. Inventering deretter produkt som vanlig.


Opprett risikokilder kun for risikovurdering

Avkrysningsboksen "Produkt/stoff/kilde er kun ment for risikovurdering og kan ikke inventariseres.": Klikk i denne boksen hvis det du oppretter er en risikokilde som ikke skal inventeres som et produkt. Da kan den kun hentes i risikovurderingmodulen.


Fjern egne produkter

For å fjerne egenskapte produkter, gå til Verktøy > Egne produkter og velg produktet du ønsker å fjerne. Du kan kun merke produkter som ikke brukes i noen avdeling, se nedenfor.


Hva betyr avmerkingsboksene:

1. Produkt er ikke inventaret i noen avdeling og kan fjernes fra "Active egne produkter".

2. Produkt kan ikke slettet fordi det er lagret i minst én avdeling.Du finner oversikt over alle avdelinger hvor produkt er inventaret i produkt iSafe.Produkt kan ikke slettes før det er fjernet fra alle avdelinger.

Eget produkt på restriksjons- og forbudslister

Hvis du vil at de egne produkter skal vis på en restriksjons- eller forbudsliste, kan du gå til iSafe for de egne produkter, deretter klikke på Rediger og deretter legge til listen manuelt.


Selv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.
Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.