Exkludera avdelning för inventering

Navigera till:
Inställningar > Allmänt > Avdelningsinformation

"Inventering på denna avdelning är inte tillåten"

Om du vill hindra användare från att lägga till produkter på vissa avdelningar kan du gå till Inställningar > Avdelningsinformation och kryssa i rutan för "Inventering på denna avdelning är inte tillåten. Exkluderas i överblicken." Avdelningen behöver vara tom för att kunna kryssa i denna ruta.


En anledning till att välja detta kan vara att man inte vill att användare ska kunna inventera produkter på en toppavdelning utan istället behöver placera dem i underavdelningar.

Avdelningen kommer att döljas i överblicken, och i inventeringsfunktionen kommer det inte vara möjligt att lägga till produkter.Inventering

Verktyg > Inventering


Om du försöker lägga till produkter på en avdelning där inventering inte är tillåtet kommer en varning att visas som säger att det inte är möjligt att lägga till produkter.


Överblick

Avdelningen kommer att uteslutas från överblicken från till exempel "För gamla inventeringar": 

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.