Hur du tar bort produkter

Navigera till:
Verktyg > Inventering


Den här artikeln innehåller:


Ta bort en produkt från inventeringen


1. Markera produkten


2. Klicka på Radera. Om du har riskbedömning(ar) kopplade till produkten, kommer du att få frågan om du vill arkivera dessa i samband med avinventeringen.
3. Kryssa i rutan Visa inaktiva produkter och avdelningar om du vill se alla inaktiverade produkter också.Ta bort en produkt från flera avdelningar samtidigt

Om ni har en produkt som finns inventerad på flera avdelningar i iChemistry, men er organisation har beslutat att sluta använda produkten, finns det ett sätt att ta bort den från alla avdelningar samtidigt. Det enklaste sättet att göra detta är i substitutionsmodulen.


Navigera till Verktyg > Substitution och välj produkten ni vill ta bort. Klicka på Nästa utan att välja en ersättningsprodukt. Välj alternativet "Avinventera produkten" och välj toppavdelningen. Observera att om ni har några pågående substitutioner i underavdelningarna behöver ni färdigställa dessa först.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.