Hantera produkter på restriktionslistor (Exkludera eller kommentera)

Navigera till:
Överblick > Restriktions- och förbudslistor
eller
iSafe > Hantera > Restriktions- och förbudslistor 


Artikeln innehåller:


Exkludera produkter från restriktionslistor

Restriktionslistorna i iChemistry är i dagsläget indikativa (statiska och baseras i huvudsak på fasta kriterier som CAS-/EG-nummer eller faroangivelser) och tar ej hänsyn till faktorer såsom viktprocent.

 

Därmed kommer vissa produkter ibland att matcha mot restriktionslistor där ni kanske gör bedömningen att den inte ska omfattas av de särskilda kraven kopplat till restriktionslistan. Ni kan då välja att exkludera den produkten från restriktionslistan.

 

Ni kan exkludera produkten antingen genom att gå via produktens iSafe, eller genom att klicka på restriktionslistan på Överblicken.


Ni kan exkludera produkten antingen genom att gå via produktens iSafe, eller genom att klicka på restriktionslistan på Överblicken. 


1. Exkludera produkt från restriktionslista via iSafe


Sök efter produkten och öppna produktens iSafe

Klicka på Redigera. Gå till Restriktions- och förbudslistor och klicka på Hantera.

Välj vilken lista produkten ska exkluderas från, skriv en kommentar och klicka sedan på Spara.

När du har sparat kan du se att produkten har blivit exkluderad i iSafe, och produkten räknas bort från totala antalet produkter i listan i Överblicken.2. Exkludera produkt från restriktionslista via Överblicken

Överblick > Restriktions- och förbudslistor > Välj en lista

Genom att klicka på ikonen i kolumnen för "Hantera" kan man välja att utesluta en produkt direkt i listan.


Om den exkluderade produkten får ett nytt, uppdaterat SDB kommer du kunna se det som en notifikation i Överblicken > Att göra, se "Produkter med nytt SDB som har blivit exkluderad från någon fördefinierad lista." Produkten kommer att kvarstå som exkluderad, men om du vill inkludera den igen kan du gå samma väg via iSafe > Redigera > Hantera och sedan bocka ur restriktionslistan igen.Kommentera produkter på restriktionslistor

Via knappen Hantera är det möjligt att lägga till kommentarer i anslutning till en restriktionslista. Detta kan vara värdefullt om du har gjort en utredning och vill dokumentera dina resultat och slutsatser. Glöm inte att klicka på Spara efter att du skrivit kommentaren.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.