Förteckningar - allmän information

Navigera till:
Förteckningar


Vill du se en produktförteckning för en viss avdelning, eller kanske för hela din organisation?

Navigera till knappen Förteckningar i menyraden.


Observera att det som beskrivs nedan lanseras 13 jan 2023.Välj vilken förteckning du vill se


Vissa förteckningar ingår, till exempel Enkel rapport, och vissa förteckningar är tillägg till ert avtal.


De mest använda rapporterna finns under Förteckningar > Produkter. Gemensamt för dessa är kolumnerna handelsnamn, produktnummer och en länk till säkerhetsdatabladet för varje produkt. I övrigt rekommenderar vi att ni klickar runt i de olika förteckningarna för att bli bekanta med vilken data de visar.


Välj hur förteckningen ska visas


Först väljer du en avdelning i avdelningsträdet till höger.

Därefter har du möjligheten att visa produkter från en specifik avdelning eller välja att inkludera produkter från underavdelningarna också:
1. Vald avdel. visar förteckning för endast den avdelning som är markerad i organisationsträdet. 


2. Underavdel visar produkter på vald avdelning och dess underavdelningar, sorterat efter avdelning. Om en produkt förekommer i flera underavdelningar kommer den alltså visas flera gånger. En extra kolumn "Plats" dyker upp längst till höger. 


3. Summera visar en summerad produktlista från vald avdelning och nedåt i organisationsträdet, utan sortering av underavdelningar. Där visas produkter som finns i flera avdelningar endast en gång.

 


Sök och filtrera din data

 

Det finns tre sätt att söka och filtrera din data.

 

1. Sök i alla fält

Använd i första hand detta fält för enkla, snabba sökningar. Här söker du i alla kolumner samtidigt.

 

2. Kolumnsökning

Använd Kolumnsökning om du vill söka efter specifika kriterier och kombinera dem. Till exempel kan du söka efter Faroangivelse: H317 i kombination med Klassificering: Skin Sens. 1a för att söka efter mycket allergiframkallande produkter.

 

3. Avancerat filter

Här är alternativet för dig som behöver göra avancerade filtreringar. Du kan skapa villkorsgrupper för att kombinera flera sökkriterier. Använd OCH/ELLER-kriterier mellan både kriterier och villkorsgrupper. Till exempel kan du söka efter faroangivelse: H317 "ELLER" H334 i kombination med en ny villkorsgrupp "OCH" Skin sens 1a.Våra förteckningar

Förteckningarna som antingen ingår i er iChemistry, eller som finns som möjliga tillval, är följande:

 • Utökad
  Klicka på länken på raden här ovan för att läsa mer om Utökad förteckning.
    
 • Med ämnen
  Klicka på länken på raden här ovan för att läsa mer om Med ämnen-förteckningen.
    
 • Enkel
  Klicka på länken på raden här ovan för att läsa mer om Enkel förteckning.
   
 • Brand
  Klicka på länken på raden här ovan för att läsa mer om Brand-förteckningen.
   
 • ADR
  Förteckningen visar t.ex. produktnummer och namn tillsammans med ADR-klass, UN-nummer och Förpackningsgrupp. Prenumeration på avsnitt 14 krävs (säljs tillsammans med denna rapport).
   
 • UFI
  Förteckningen visar bl.a. produktnummer och namn, årsförbrukning, maximal förvaring samt UFI-kod.
   
 • Livsmedelshantering
  Denna förteckningen är relevant för dig som har livsmedelshanteringsmodulen i iChemistry. Den visar symbolerna du har valt kopplade till livsmedelssäkerhet i kolumnen som kallas "Livsmedelssäkerhet / Typ av kontakt", samt visar om produkten är kontrollerad (kontrollen görs i iSafe > Redigera). Läs mer om livsmedelshanteringsmodulen här: Artikel om livsmedelshanteringsmodulen
    
 • Anmärkning produktvis
  Förteckningen visar dig dina produkter och vilka restriktions- och förbudslistor de matchar mot.
   
 • Ämnen
  I denna förteckningen ser du inte produktnamn och nummer, utan istället ämnesnamn och information om dem. Du får till exempel CAS/EG-nummer och klassificering. Genom att beräkna er årliga förbrukning på olika avdelningar, kombinerat med den angivna koncentrationen av det ämnet i produkternas SDB:n, kan det ge er en uppskattning av er totala förbrukning av ett visst ämne.
   
 • Utrustning
  Förteckningen innehåller produktens namn och nummer, tillsammans med tillhörande skyddssymboler.
   
 • Produkttyper
  Här ser du en lista över produkttyper. När du klickar på en produkttyp får du en lista över produkter som har tilldelats den produkttypen. Du kan också se den totala mängden som förbrukats/lagrats för en viss produkttyp; systemet summerar det åt dig om du har lagt till den informationen i inventeringen.
   
 • Länkar
  En lista över era produkter och länkar till produkternas SDB:n och generiska skyddsblad. Om ni har tjänsten Ytterligare dokument (t.ex. att vi hämtar efterfrågar SDB:n på fler språk än det primära) kommer ni också att se dessa dokument här.

 • Batch-utskrifter av skyddsblad, SDB och WPI:er
  Klicka på länken här ovan för att läsa mer om att skriva ut flera SDB/Skyddsblad samtidigt.
   
 • Exponeringsscenario
  Denna förteckningen är relevant för er som har exponeringsscenario-tjänsten. Den visar de beslut som har fattats gällande exponeringsscenario för produkter och avdelningar, samt de kommentarer ni har gjort.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.