Förteckningar - allmän information

Vill du se en produktförteckning för en viss avdelning, eller kanske för hela din organisation?

Navigera till knappen Förteckningar i menyraden.Vissa förteckningar ingår, till exempel Enkel rapport, och vissa förteckningar är tillägg till ert avtal.


De mest använda rapporterna finns under Produkter. Gemensamt för dessa är kolumnerna handelsnamn, produktnummer och en länk till säkerhetsdatabladet för varje produkt.


Till höger har du möjlighet att visa produkter på en viss avdelning, eller om du vill visa även produkter från underavdelningarna.
Vald avdel. visar förteckning för endast den avdelning som är markerad i organisationsträdet. Underavdel visar produkter på vald avdelning och dess underavdelningar, sorterat efter avdelning. Om en produkt förekommer i flera underavdelningar kommer den alltså visas flera gånger. Summera visar en summerad produktlista från vald avdelning och nedåt i organisationsträdet, utan sortering av underavdelningar. Där visas produkter som finns i flera avdelningar endast en gång.

 

Du kan även filtrera ditt resultat genom att välja Kriterier:


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.