Förteckning: Utökad


Under funktionen Förteckningar hittar ni olika typer av produktlistor av era inventerade produkter i iChemistry. Informationen som visas i förteckningarna är framförallt data som hämtas direkt från produkternas säkerhetsdatablad. 

 


Gemensamt för alla förteckningar är att de innehåller handelsnamn, produktnummer och länk till SDB. 


Du kan alltid ladda ner din förteckning eller sökresultat till Excel.


Om Utökad förteckning


Utökad förteckning är rik på information om era produkter och kan användas när du ska rapportera till myndigheter eller liknande, då den är baserad på AFS 2011:19 6 § och Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 7 §.

Här ser du information om produkternas farlighet, mängd förbrukning och lager om ni angett detta, vilka restriktionslistor produkterna finns med på samt Egna fält om ni har den tillvalsfunktionen. 
Vald avdelning, Underavdelningar eller Summera

Det går att hämta förteckningar för vald avdelning, underavdelningar samt summerat.


Vald avdel. visar en lista över de produkter som ni har inventerade i avdelningen som är markerad (fetmarkerad) i organisationsträdet. 


Underavdel visar produkter på vald avdelning och dess underavdelningar, sorterat efter avdelning. Om en produkt förekommer i flera underavdelningar kommer den alltså visas flera gånger. 


Summera visar en summerad produktlista från vald avdelning och nedåt i organisationsträdet, utan sortering av underavdelningar. Där visas produkter som finns i flera avdelningar endast en gång."Vald avd." visar endast produkter inventerade på vald avdelning (fetmarkerad).
"Underavd" och "Summera" inkluderar vald avdelning (fetmarkerad) och dess underavdelningar.


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.