Brand

Navigera till:
Förteckningar > Produkt > Brand

Brandförteckning

I den här förteckningen kan du hitta brandfarliga produkter listade med produktnummer, namn, förvaring, flampunkt, fysiskt tillstånd, piktogram, klassificering, farosymboler, skyddsangivelser och även säkerhetsdatabladet i pdf-format.


Brandrapporten samlar in information från avsnitt 9 från säkerhetsdatabladet som flampunkt (° C) och fysiskt tillstånd. Från avsnitt 2 i säkerhetsdatabladet får vi ut piktogram, klassificering, faroangivelser och försiktighetsåtgärder.


Brandlistan matchas mot produkter som har en aktuell brandfarlig klassificering ELLER en flampunkt upp till 100 ° C.

För flampunktsvärdet tittar vi på det numeriska värdet (större än)> 50 och (mindre än) <100


Klassificeringar: 

'H272', 'H220', 'H221', 'EUH209', 'EUH209A', 'H222', 'H223', 'H224', 'H225', 'H226', 'H228', 'H260', 'H261', 'H241', 'H270', 'H271', 'H203', 'H205'


Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.