Enkel

Gäller för: iChemistry

Finns att hitta: Meny > Förteckningar > Produkter


I Enkel förteckning finns alla produkter och dess leverantörer listade, samt förbrukning och lagerinformation som lagts in vid inventering.

Använd olika Kriterier för att filtrera vilka produkter som ska vara med i listan, som till exempel produktnummer och/eller leverantör.Välj hur förteckningen ska visas;

Vald avdel. visar den avdelning som är markerad i organisationsträdet. 

Underavdel. visar produkter på vald avdelning och dess underavdelningar. 

Summera visar en summerad produktlista från vald avdelning och nedåt i organisationsträdet.


Klicka på symbolen i kolumnen SDB för att öppna säkerhetsdatabladet i ett nytt fönster.


Exportera förteckningen till Excel genom att klicka på Excel-symbolen i högra hörnet av förteckningen.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.