Sammenlign versjoner av SDB

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.

Navigere til:
Verktøy > SDB -sammenligning

Med denne funksjon kan du i detalj sammenligne endringer i sikkerhetsdatabladet i avsnitt 2 og 3. Dette vil gjøre det lettere for iChemistry brukere å sammenligne SDB og vil tydeliggjøre endringene mellom tidligere og nåværende SDB.Active og sjekkede produkter

Her ser du produkter hvis SDB har blitt oppdatert eller endret (rødt flagg).Klikk på et produkt for å se endringene i SDS-ene. Skriv en kommentar og velg å krysse av i enten avkrysningsboksen "Avkrysset" hvis du vil at den skal bruk kun for den valgte avdeling, eller "Avkrysset for alle underavdelinger" hvis du vil at den skal bruk for alle avdeling i organisasjonstreet der du har skrivetilgang.

Når du har sjekket og lagret, vil produktet gå fra "Active" til "Avmerket".


Du kan legg til en kommentar uten å måtte merke produktet som avmerket. Produktet vil forbli under "Active", men vil få et gult flagg. Legg til kommentaren din og klikk på "Lagre" i toppmenyen.Sammenlign gjeldende SDB med det gamle SDB

Det gjøres en sammenligning mellom deler 2 og 3 i sikkerhetsdatabladet. Dette betyr at du kan se om f.eks klassifiseringen eller innholdet av ulike stoffer har endret seg.

(1) Begge versjonene av SDS er lett tilgjengelige via lenken i øvre høyre hjørne.

(2) Svart "vanlig" tekst betyr at det ikke er noen endringer i disse delene.

(3) Tekst merket med rødt endres.


Proff-tips! Hvis du vil se alle tilgjengelige tidligere SDS-er for et produkt, som vi har registrert historisk i iChemistry, naviger til iSafe > Se produkthistorikk.Nåværende sammensetning


(1) Svart "vanlig" tekst betyr at det ikke er noen endringer.

(2) De nylig tilførte stoffene er merket med blått.

(3) Hvis stoffet blir igjen, men det er en endring i konsentrasjon eller stoffklassifisering, vil det merkes med rødt.revurdere risikovurderinger?

Hvis produktet har en signert vurdering vil det være synlig i en liste under sammenligningen.

Her kan du sjekke om risikoen må revurderes på grunn av endringer, også dato for underskrift av vurdering er synlig slik at du kan sjekke om det gamle SDB er eldre enn vurdering.Hvis boksen for risiko som skal revurderes er merket og deretter lagret, vil den være synlig i vurdering med røde øyne over den grønne haken.2773857 2773858

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.