Eksponeringsregister

Denne artikkelen er oversatt med maskinoversettelse.


Naviger til Verktøy > Eksponeringsregister


Foreløpig lanseres denne funksjonen kun for norske kunder og tilpasset norsk lovverk.


Om eksponeringsregister


Arbeidsgiver plikter å føre et register over arbeidstakere som er utsatt for visse helseskadelige forhold.


Kravet om register gjelder særlig der det kan gå lang tid fra arbeidstakeren utsettes for det skadelige forholdet til sykdommen eller skaden viser seg.


Formålet med registeret er:

1. Å gi arbeidsgiver oversikt over arbeidstakere som har møtt skadelige forhold.

2. For å gjøre det mulig for andre å spore tilbake til disse arbeiderne selv etter en lengre periode.

3. Å tjene som dokumentasjon for eksponering som kan berettige kompensasjon på grunn av yrkessykdommer; for eksempel hvis en person utvikler kreft, skal journalen gjøre det lettere å spore om personen har vært utsatt for kreftfremkallende kjemikalier.


Hvilke områder krever register?

Det er krav om registrering av eksponerte arbeidere på følgende områder:


 • Register over arbeidere eksponert for bly, kreftfremkallende kjemikalier og kjemikalier som er skadelige for arvestoffet
 • Register over arbeidere som har vært eller kan bli eksponert for støv med asbestfibre
 • Register over arbeidere utsatt for biologiske faktorer
 • Register over arbeidere utsatt for ioniserende stråling
 • Register over arbeidere eksponert for helsefarlige stoffer under steinbrudd
 • Arbeid av barn og unge


Kravet til opplysninger varierer noe fra område til område, men som oftest skal registeret inneholde:


 • Navn og personnummer
 • Stilling, type arbeid, eventuelt ansettelsesdato og oppsigelse eller oppsigelse
 • Arbeidsplass
 • Eksponering, inkludert eventuelle ulykker og hendelser (type, nivå, tid og varighet)
 • Evt. tidspunkt for helseundersøkelse og navn på lege (krav i forbindelse med arbeid med asbest)
 • Bør være tilgjengelig innen 60 år etter eksponeringsdatoen, i det minste for kreftfremkallende/mutagene og bly


For å registrere en eksponering, klikk på knappen i toppmenyen:


Du finner alle registreringer under Verktøy > EksponeringsregisterSelv om det er gjort anstrengelser for å sikre nøyaktighet, kan det hende at denne oversettelsen ikke er helt feilfri. Vennligst vurder dette når du tolker informasjonen.


Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Vi beklager at denne ikke var nyttig for deg. Hjelp oss å forbedre denne artikkelen ved å gi oss din tilbakemelding.