Dubbletter i överblicken

Gäller: iChemistry

Finns att hitta: Meny > Överblick > Dokument med anmärkning > Dubbletter


Definition 

När det finns två likadana säkerhetsdatablad (SDB) i vår databas med olika produktnummer, blir en utav dem markerade som en dubblett av vår SDB-avdelning.


Undvika dubbletter

För att undvika dubbletter i systemet är det viktigt att användaren från första början anger korrekt handelsnamn, artikelnummer och leverantör vid förfrågan av en ny produkt. 

Dubbletter uppstår när vi får in bristfälliga namn, nummer eller leverantörer, för oss är det oerhört svårt att veta vilken produkt kunden använder om informationen inte är fullständig. 

Finns inget tidigare SDB att gå efter, skriv då av så mycket från förpackningen som möjligt eller fota den och skicka in till oss.


Scenario

En dubblett kan uppstå via olika scenarior:


Dubbletter kan uppstå när leverantörer byter handelsnamn på sina produkter
1. Vår SDB-avdelning får in en förfrågan på en produkt: Castrol Hyspin 32 (Står även i säkerhetsdatabladet som handelsnamn)
2. Sökning görs i vår databas och i våra verktyg, ingen matchande produkt hittas.
3. Produkten registreras under handelsnamn: Castrol Hyspin 32
4. Vår SDB-avdelning får in en NY förfrågan och där anges produktens namn: Castrol Hyspin AWH-M 32
5. Sökning görs i vår databas och i våra verktyg, ingen matchande produkt hittas.
6. Produkten registreras under handelsnamn: Castrol Hyspin AWH-M 32.
7. Produkten vars handelsnamn är "Castrol Hyspin 32" kommer i kö för kontroll och vi förfrågar leverantören om ett uppdaterat SDS får vi in ett blad för produkten "Castrol Hyspin AWH-M 32".
Leverantören meddelar oss att produkten har bytt namn från "Castrol Hyspin 32" till Castrol Hyspin AWH-M 32"


Samma säkerhetsdatablad på olika produktnamn

1. Kund A har skickat en förfrågan med eller utan ett säkerhetsdatablad på kemikalie "Handrengöring - Citrus" (SDB A)

Kund B har skickat en förfrågan med eller utan ett säkerhetsdatablad på liknande kemikalie "Handrengöring - Aloe" (SDB B)


2. Dags att uppdatera produkterna

SDS A

Handrengöring - Aloe

Artikelnummer 3501-A

Vårt artikelnummer x10010


SDS B

Handrengöring - Citrus

Artikelnummer 3501-C

Vårt artikelnummer x10012


3. Vi har skickat en förfrågan till leverantören om ett uppdaterade SDS för

  • Handrengöring - Aloe med artikelnummer 3501-A
  • Handrengöring - Citrus, Artikelnummer 3501-C


4. Vi får svar från leverantören på förfrågan

Här kommer ett uppdaterad säkerhetsdatablad för produkt Handrengöring som gäller för artiklar 3501-A, 3501-B, 3501-C

Kemikalien säljs nu enbart med namnet:

"Handrengöring"


5. Båda säkerhetsdatablad uppdateras med samma SDB

Kund A kommer nu ha ett säkerhetsdatablad och kemikalien har bytt namn till Handrengöring (vårt artno x10010)

Kund B kommer ha exakt samma säkerhetsdatablad och kemikalien har bytt namn till Handrengöring (vårt artno x10012)


I databasen finns nu 2 st exakt likadana säkerhetsdatablad för Handrengöring


Andra scenarion:

  • Leverantör har olika säkerhetsdatablad för olika förpackningsstorlekar
  • Leverantör byter artikelnummer på produkterna
  • Leverantör anger olika färgkoder men har samma SDBVad händer om man inte byter till original produkten?

När vi upptäcker en dubblett tas den bort från både Egna Produkter (i inventeringsmodulen) samt Globala produkter för att undvika att den läggs till igen av någon. Vi arbetar inte med uppdateringar av dubbletter, utan de sker bara för originalprodukten. Därför är det viktigt att ersätta sina dubbletter med originalprodukten när man upptäcker en dubblett i Överblicken.


Dokument med anmärkning

Under Meny > Överblick > Anmärkningar på SDB-uppdateringen från Intersolia kan du hitta dubletter. Klicka på länken "Dubblett" för att se dubbletterna i en lista.


 

 

Ändra dubbletter till original

Dubbletten kan ersättas med originalprodukten på alla dina avdelningar.


1. Börja med att klicka på pilen under rubriken: "Gör byte".

2. Välj vilken avdelning och vilken information du vill överföra till originalprodukten.

3. Markera vilken information du vill kopiera från dubbletten till originalet.

 


Användbar information:

  • Riskbedömningar kommer att förbli signerade.
  • Status för substitution kommer att vara densamma som för dubbletten.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.