Dokument med anmärkning

Navigera till:
Överblick > Dokument med anmärkning

Artikeln innehåller:

Om anmärkingar i iChemistry

När vi pratar om anmärkningar i iChemistry menar vi i de flesta fall att något hindrar oss från att fortsätta med processen att uppdatera er produkts säkerhetsdatablad (SDB).


Ibland betyder det att vi behöver information från er, innan vi kan gå vidare. Håll därför utkik efter den röda flaggan i översikten:Ni kan se att antalet produkter på "Väntar på Er komplettering" ofta överensstämmer med antalet produkter på "Anmärkning":


Åtgärda anmärkning

Läs kommentarerna om varje produkt, som är skrivna av vår SDB-avdelning. Skriv ditt svar i rutan "Svar" och klicka sedan på Spara.

Om ni behöver mer förklaring om anmärkningen, kontakta sds.se@intersolia.com och låt dem veta vilken produkt ni syftar på.
Andra typer av anmärkningarAnmärkningar där ni behöver hjälpa oss


Leverantörens produktnummer saknas

Vår SDB-avdelning behöver veta leverantörens artikelnummer, för att veta vilket SDS vi ska begära av leverantören. Skriv leverantörens artikelnummer i fältet "Svar" och tryck på Spara.


Ofullständig leverantörsinformation

Vi har inte lyckats komma i kontakt med leverantören då vi saknar korrekta kontaktuppgifter. Här kan ni informera vår SDB-avdelning om ni har några kontaktuppgifter till leverantören, så att vi kan komma vidare med processen.


Anmärkning

Här hittar ni diverse olika anmärkningar som vår SDB-avdelning har skrivit till er. Åtgärd av er krävs för att kunna slutföra uppdraget. Skriv ert svar i fältet "Svar" och klicka på Spara.


Leverantör svarar ej

Här har vi försökt kontakta leverantör vid ett flertal tillfällen, och kan konstatera att de inte kommer att svara oss. Därför informerar vi er att leverantören inte svarar, och ni som användare kan lägga till en kommentar där ni informerar vår SDB-avdelning att ni kommer försöka kontakta leverantören istället. När ni har ett SDB kan ni vidarebefordra det till sds.se@intersolia.com


Otillräcklig information

Det saknas tillräckligt med produktinformation för att produkten ska kunna registreras av vår SDB-avdelning. Vänligen komplettera med information som vår SDB-avdelning saknar.
Anmärkningar med endast information (ingen åtgärd i systemet krävs)


Produkter med enbart utländskt SDB


Här kan du hitta de produkter som endast har ett säkerhetsdatablad på ett annat språk än ert aktuella dokumentspråk i iChemistry. Inga åtgärder krävs, vi vill bara informera dig om att leverantören inte kan tillhandahålla ett säkerhetsdatablad på ert språk.


Notera: Om produkten inte är klassificerad som farlig kan varken vi eller du tvinga leverantören att tillhandahålla ett säkerhetsdatablad på ert språk, men vi rekommenderar att du kontaktar leverantören och förfrågar det från ert håll också, om ni ser ett värde i att ha det på ert lokala språk. 


Dubblett

Här hamnar alla produkter som vår SDB-avdelning har flaggat som dubbletter och här kan ni även hitta originalprodukten som bör ersätta dubbletten. Läs mer om dubbletter här.


Utgått från leverantör

Här hittar ni de produkter som utgått från leverantör. Denna information har vår SDB-avdelning fått från leverantören.


Senast utgivna SDB

Här hittar ni de produkter där SDB:t är gammalt, men där leverantören har meddelat att det vi har i iChemistry är det senaste tillgängliga i alla fall, och därmed fortfarande giltigt. 


Ej märkningspliktig

Här hittar ni alla produkter som inte kräver något SDB enligt lagstiftning. Om ni anser att detta är felaktigt, vänliga kontakta er leverantör.


Ej tillgänglig på valt språk

Här hamnar produkter som inte finns tillgängliga på det efterfrågade språket då leverantören skriver att det inte finns tillgängligt. Vi rekommenderar att kontakta er leverantör om ni har funderingar på det.Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.