Dokument med anmärkning

Gäller för: iChemistry

Vart finner man det: Meny - Överblick - Dokument med anmärkning


Bakgrund

Här kan ni se de säkerhetsdatablad som har fått en anmärkning. En anmärkning betyder att vi i vissa fall behöver hjälp av er för att slutföra inläsningsprocessen.

Klicka på åtgärda för att se vad vi behöver er hjälp med och för att kommunicera med vår SDB-avdelning.


Den röda flaggan betyder att vi behöver få mer information från er eller, alternativt hjälp av er, för att få rätt information till det rätta säkerhetsdatabladet.  

Denna blåa ikon visar endast information att produkten har en anmärkning men som ej behöver ert ingripande. 


Åtgärda

Ni kan gå in på respektive anmärknings titel för att se vilka produkter anmärkningen berör. Vänligen svara i rutan "Svar".

Om ni behöver ytterligare förklaring kring en anmärkning, vänligen kontakta sds.se@intersolia.com



Här förklarar vi respektive anmärkningar



Anmärkningar där ni behöver hjälpa oss


Leverantörens produktnummer saknas – Här skulle vi behöva veta exakt produktnummer hos leverantör för att kunna koppla rätt produkt. Om ni vet vilket produktnummer som gäller kan ni skriva in det i kommentarsfältet.


Ofullständig leverantörsinformation – Vi har inte lyckats komma i kontakt med leverantören då vi saknar korrekt kontaktuppgifter. Här kan ni informera vår SDB avdelning om ni har några kontaktuppgifter till leverantören.


Anmärkning – Här hittar ni diverse olika anmärkningar där leverantören har informerat vår SDB avdelning att en åtgärd krävs för att kunna slutföra uppdraget.

Exempelvis: ”SDB finns endast på engelska, vänligen ange återförsäljare i Sverige så kan vi efterfråga svenska säkerhetsdatablad.”


Leverantör svarar ej – Här har vi försökt kontakta leverantör vid ett flertal tillfällen utan lyckat resultat och informerar er att vi inte kunde kontakta dem för att efterfråga SDB. Ni som användare kan lägga till en kommentar där ni informerar vår SDB-avdelning att ni kommer försöka kontakta leverantören istället. När ni har ett SDB tillhanda kan ni vidarebefordra det till sds.se@intersolia.com


Otillräcklig information – Det saknas tillräckligt med produktinformation för att produkten ska kunna registreras av vår SDB avdelning. Vänligen komplettera med information som vår SDB-avdelning saknar.




Anmärkningar med endast information 


Produkter med enbart utländskt SDB – Här hamnar alla era produkter som endast har SDB på språk annat än det inställda dokumentspråket . Här krävs ingen åtgärd utan vi vill informera er att leverantören inte har SDB på det inställda dokumentspråket.


Dubblett – Här hamnar alla produkter som vår SDB-avdelning har flaggat som dubbletter och här kan ni även hitta originalprodukten som kan inventeras istället. Ni kan ta bort dubbletten från er inventeringslista och lägga till original produkten.


Utgått från leverantör – Här hittar ni alla produkter som utgått från leverantör. Denna information har vår SDB-avdelning fått från leverantören.


Senast utgivna SDB – Här hittar ni alla produkter där SDB ska uppdateras men där leverantören inte har en senare utgåva, vilket betyder att den som finns i vår databas fortfarande är giltig. 


Ej märkningspliktig – Här hittar ni alla produkter som inte kräver något SDB enligt lagstiftning.


Ej tillgänglig på valt språk – Här hamnar produkter som inte finns tillgängliga på det efterfrågade språket då leverantören inte har det tillgängligt.





Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.