Uppdatering av SDB (SDB-tjänst)

Navigera till:
Överblick > Status SDB-uppdatering


Intersolia hjälper dig att alltid ha uppdaterade säkerhetsdatablad (SDB) i iChemistry. Här är lite information om hur SDB-tjänsten fungerar i iChemistry.


Standardrevidering av nytt säkerhetsdatablad utförs vart tredje år. Om vi får information om att det aktuella SDB har uppdaterats under tiden med nyare utgåvor kommer det att läggas till iChemistry.


Intersolia garanterar att för varje SDB du har inventerat in i iChemistry går det inte mer än 36 månader från publiceringsdatumet av SDB:t tills vi gör nästa kontroll av uppdateringar.


Exempel: Om ett SDS har revisionsdatum 2021-09-09, sker nästa kontroll 2024-09-09


Om ett säkerhetsdatablad är äldre än tre år, görs en ny revision årligen. Leverantören kontaktas med andra ord en gång per år, om bladet är mer än tre år gammalt, för att kontrollera om det finns något uppdaterat SDB.


Om säkerhetsdatabladet inte uppdateras vid nästa kontroll flaggas det som "Ingen ny SDB-version tillgänglig, SDB är fortfarande giltigt" och nästa kontroll sker igen om ett år.


Om du behöver en mer frekvent uppdateringskontroll än tre år för alla produkter är du välkommen att kontakta din kundansvarige på Intersolia för att justera ditt avtal gällande SDB-tjänsten.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.